GORDISK KNUTE....

Formål:
Skape bevegelse, vise nødvendigheten av samarbeide, bryte opp en teoretisk del, innledning til stoff omkring teamarbeide. Kort sagt: En aktivitet når en ønsker litt lek og moro!

Antall deltakere:
Minst 10, ellers ubegrenset da en kan benytte flere grupper.

Tidsramme:
10 - 15 minutter.

Gjennomføring:

Deltakerne stiller seg i en ring med armene krysset i brysthøyde.

Deretter går de inn mot midten av ringen, og når hendene til alle sammen møtes i et eneste kaos, skal hver enkelt finne to hender som man griper tak i., Disse hendene skal være fra to forskjellige personer. (Du skal altså feste håndgrep med to ulike personer).

Når alle har fått fatt i to hender, skal deltakerne løse opp knuten så alle igjen står i en ring og holder hverandre i hendene. Ansiktet skal vende inn mot midten av ringen for samtlige.

Øvelsen er ferdig når alle har løst seg opp fra knuten. Det er ikke lov til å snakke sammen under øvelsen, og det er ikke lov å slippe hendene underveis. (Hvis det går helt i stå kan prosessleder gi tillatelse til at et eller flere grep slippes).

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Bil-bil

Meny verktøykasse

En kreativ presentasjon