OVERLEVELSESØVELSE

Formål:
Vise at flere hjerner tenker bedre enn en alene, dvs. synergi og teamlæring. Øvelsen egner seg til oppstart på en teamsamling, eller kan fungere som en aktivitet for å skape aktivitet og energi.

Antall deltakere:
6 til 20 deltakere. (Bør kunne deles i minst 2 grupper).

Tidsramme:
45. minutter.

Gjennomføring:

Sett rammen ved at du som instruktør forteller om situasjonen og oppgaven.

Hvert enkelt deltaker skal deretter individuelt prioritere hvilke ting som er viktigst for å overleve etter et flykrasj i Sonora-ørkenen. Del ut individuelt oppgaveark.

Sett deretter deltakerne i minst 2 grupper, og ikke i større grupper enn 4 personer. Del deretter ut gruppesvarark.

Gi fasitsvaret, og be deltakerne beregne poengsummen på sin individuelle besvarelse og gruppebesvarelsen. Fokuser på hva som har gitt det riktigste resultatet: Er dette enkeltindividene eller er det gruppetenkningen? Som regel vil du kunne oppsummere med at flere hjerner tenker bedre enn en. (Teamlæring).

 

OVERLEVELSESPROBLEM: INDIVIDUELL OPPGAVE

 Situasjonen som er beskrevet, er basert på over 2000 aktuelle tilfeller hvor livet til kvinner og menn av deres beslutninger.

Situasjonen:

Det er midt i august, klokken er ca. 1000 om formiddagen, og du har nettopp crash-landet i Sonora-ørkenen i det sør-vestlige USA. Begge pilotene er døde, og det lille tomotors flyet er fullstendig utbrent. Bare rammen er tilbake. Ingen andre er skadet.

Piloten fikk ikke formidlet flyets eksakte posisjon til noen før krasjet. Det er imidlertid antydet at dere var 11 mil sør-vest for en gruveby som er antatt nærmeste bosted, og ca. 10 mil ute av kurs i forhold til flight-plan.

Området er heller flatt og med unntak av noen spredte kaktus er det meget goldt. Siste værmelding antydet at temperaturen denne dagen ville komme opp i 43° C som betyr at temperaturen på bakken kan bli 55° C. Dere er kledd i lette klær – kortarmede skjorter, bukser, sokker og lave sko. Alle har lommetørkle. Til sammen inneholdt lommene deres kr. 15.70 i småpenger, kr. 510,- i sedler, en pakke sigaretter og en kulepenn.

Problemet:

Før flyet begynte å brenne klarte din gruppe å berge de 15 artiklene som er listet opp på neste side. Din oppgave er å prioritere disse artiklene i henhold til deres viktighet for din overlevelse. Start med 1 (den mest viktige) til 15 (den minst viktige).

Du kan anta:

- Antall overlevende er det samme som i din gruppe

- Dere er de aktuelle personene i situasjonen

- Gruppen har bestemt seg for å holde sammen

- Alle artiklene er i god stand


Noen retningslinjer for å oppnå konsensus:

- Unngå å argumentere for å få frem din egen individuelle bedømming. Forsøk å være logisk.

- Unngå å endre oppfatning bare for at dere skal bli enige og for å unngå konflikt.
   Støtt kun løsninger som du i alle fall delvis kan være enig i.

- Unngå "konfliktreduserende" teknikker som majoritetsavstemming osv.

- Se på ulikhet i oppfatning som en hjelp i stedet for en hindring når dere skal beslutte.

 

INDIVIDUELL OPPGAVE

Ranger følgende gjenstander ut fra deres viktighet for å overleve. (1 er viktigst, 15 er minst viktig).

 

______ Lommelykt (4 batterier)

______ Lommekniv

______ Kart for flygere over området

______ Plastikkregnkappe (stor str.)

______ Magnetisk kompass

______ Førstehjelpspakke med gasbind

______ 45 caliber pistol (ladet)

______ Fallskjerm (rød og hvit)

______ Flaske med salttabletter (1000 stk.)

______ 1 liter vann pr. person

______ Bok: Spiselige ørkendyr

______ 1 par solbriller pr. person

______ 2 liter vodka 40°

______ 1 frakk pr. person

______ Ett lommespeil

 

GRUPPE-OPPGAVE

Etter at alle har fylt ut oppgaven individuelt deles det inn i grupper som svarer på følgende oppgave.
Ranger følgende gjenstander ut fra deres viktighet for å overleve. (1 er viktigst, 15 er minst viktig).

 

______ Lommelykt (4 batterier)

______ Lommekniv

______ Kart for flygere over området

______ Plastikkregnkappe (stor str.)

______ Magnetisk kompass

______ Førstehjelpspakke med gasbind

______ 45 caliber pistol (ladet)

______ Fallskjerm (rød og hvit)

______ Flaske med salttabletter (1000 stk.)

______ 1 liter vann pr. person

______ Bok: Spiselige ørkendyr

______ 1 par solbriller pr. person

______ 2 liter vodka 40°

______ 1 frakk pr. person

______ Ett lommespeil

 

FASIT

Etter at gruppene har gitt sine svar, går prosesslederen gjennom følgende fasit:

Erfaringene for å overleve i en slik situasjon tilsier en strategi for å overleve på stedet, og oppnå/ sikre kontakt med letemannskaper. Rangeringen er gjort av overlevelseseksperter på slike klimatiske strøk.

 

1.  Lommespeil (for å gi signaler til fly/ letemannskaper)

2.  1 frakk pr. person (mot kulde på nattetid)

3.  1 liter vann pr. person (nødvendig for å overleve over en periode)

4.  Lommelykt med 4 batterier (gi signaler i mørke)

5.  Fallskjerm – rød/ hvit (brettes ut for å signalisere)

6.  Lommekniv

7.  Plastikkregnkappe (samle eventuelt vann)

8.  45 kaliber pistol (ladet)

9.  1 par solbriller pr. person

10.  Førstehjelpspakke med gasbind

11. Magnetisk kompass

12.  Kart for flygere over området

13.  Bok: Spiselige ørkendyr

14.  2 liter 40° Vodka

15.  Flaske salttabletter (1000 stk.)

 

RESULTATBEREGNING

  Trinn 1
Indv.vurd.
Trinn 2
Teamvurd.
Trinn 3
Fasit
Diff.
1 - 3
Diff:
2-3

1. Lommespeil

         
2. Frakker          
3. 1 liter vann pr. person          
4. Lommelykt          
5. Fallskjerm          
6. Lommekniv          
7. Plastikkregnkappe          
8. 45 kaliber pistol          
9. 1 par solbriller pr. person          
10. Førstehjelpspakke          
11. Magnetisk kompass          
12. Kart for flygere          
13. Bok: Spiselige ørkendyr          
14. 2 liter 40° Vodka          
15. Salttabletter          
SUM          

 

 

meny.gif (592
                  bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Meny verktøykasse Øvelse havsnød