EVALUERINGSSKJEMA FOR GRUPPEØVELSE

1.  Var målet med oppgaven klart for gruppen? 

1 2 3 4 5 6 7

Veldig uklart                         Meget klart

2.  Hvor fornøyd er gruppen med selve løsningen av oppgaven?

1 2 3 4 5 6 7

Dårlig                                     Meget bra

3.  Hvordan utnyttet gruppen tiden de hadde til rådighet? 

1 2 3 4 5 6 7

Dårlig                                    Meget godt

4.  Hvordan ble beslutninger og fremdrift gjort?

1 2 3 4 5 6 7

I fellesskap                            Av enkeltpersoner

5.  Deltok alle i oppgaveløsningen, eller meldte noen seg ut?

1 2 3 4 5 6 7

Nei                                             Ja

6.  Var alle enige om hvordan oppgaven skulle løses?

1 2 3 4 5 6 7

Nei                                             Ja

7.  Står alle bak gruppens endelige resultat?

1 2 3 4 5 6 7

Nei                                             Ja

8.  Hvordan kommuniserte gruppen under oppgaveløsningen?

1 2 3 4 5 6 7

Dårlig                                     Meget bra

9.  Ble gruppen organisert på en hensiktmessig måte for å løse oppgaven?

1 2 3 4 5 6 7

Nei                                         Ja, meget bra

10.  Uttrykte deltakerne åpent hva de tenkte og mente?

1 2 3 4 5 6 7

Nei                                            Ja

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)


Hvis jeg fikk gjøre det

Meny verktøykasse