EN KREATIV PRESENTASJON..

Formål:
Deltakerne skal lære hverandre å kjenne på en morsom og kreativ måte. Denne presentasjonen fungerer best når deltakerne ikke kjenner hverandre spesielt godt på forhånd. Øvelsen passer godt for mennesker som har vanskelig for å skrive noe om seg selv eller snakke offentlig i en forsamling.

Antall deltakere:
Likt antallet kursdeltakere.

Tidsramme:
30 – 40 minutter. (Avhengig av antall deltakere).

Gjennomføring:

Deltakerne får et A3-ark, fargeblyanter, tusjer, penner osv. og får 15 minutter til å lage en presentasjon av seg selv overfor de andre deltakerne. Hver enkelt kan velge å gjøre det på en av følgende 4 måter:

Tegne et bilde av seg selv, en karikatur¨, en tegneserie eller lignende.

Tegne et kakediagram som viser hva vedkommende bruker tiden sin til. Dette kan eksempelvis være familie, fritid, trening, hobbyer osv.

Tegne sin egen livslinje eller lage en grafisk fremstilling av sitt eget liv så langt, som viser viktige hendelser i livet så langt.

Skrive et serie ord og tegne symboler til disse ordene som kjennetegner dem selv.

Når alle er ferdige henger de plakaten på brystet, og mens det spilles rolig og dempet musikk går alle rundt i rommet og kikker på hverandres plakater i ca. 5 minutter. Ingen får lov til å snakke sammen mens dette skjer.

Hvis det er ønskelig kan prosessleder gi beskjed om at deltakerne går tilbake til 2 eller 3 mennesker de ønsker å bli bedre kjent med og snakker sammen i 5-10 minutter.

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Gordisk knute

Meny verktøykasse

Reis opp