COACHMODELL: GROW

Formål: GROW-modellen er en utviklingsorientert coach-modell som fortrinnsvis er egnet når man skal sette seg fremtidige mål og personlige utviklingsplaner. Modellen kan kjøres med eller uten en verdianalyse som er beskrevet nedenfor.

Selve GROW-modellen:

Lysbilde1.GIF (5501
    bytes)

 1. Goal : Hvilke mål ønsker jeg å sette meg? Subjektet har på forhånd satt opp disse, og

bringer dem med inn i samtalen med coachen. Husk her regelen for gode mål.

De skal være smarte:

S= Spesifikke (konkrete)

M= Målbare

A= Ambisiøse

R= Realistiske

T= Tidsbestemte

E= En ansvarlig

2. Reality:

        - Hvordan er dagens virkelighet?
        - Hva er utgangspunktet/ dagens ståsted for målene som settes?
        - Hvor realistiske og ambisiøse er målene?
        - Tenk som høydehopperen: Listen bør ikke legges så lav at en kan spasere over, men
           heller ikke så høyt at det er umulig å hoppe over.

3. Opportunities:

        - Hvilke muligheter ser jeg? Se mulighetene og ikke begrensningene!
        - Her er det coachens jobb å hjelpe subjektet med å bryte ut av sine egne tradisjonelle tankebaner.

4. Wrap up :

        - Hvilke beslutninger skal gjøres?
        - Hva må subjektet faktisk gjøre i handling?

Dette handler om handling. Mål kan lett bli man gjerne skulle ha gjort med aldri kommer til å gjøre.
Hva må konkret gjøres for å komme til målene en har satt seg. Diskuter gjennom og sett gjerne opp
en liten aktivitetsplan med noen tidsfrister. Avtal hvordan dette skal følges opp. Sørg for at noe skjer: DO IT!

 

PERSONLIG VERDIANALYSE

Formål: Dette arbeidet kan koblet mot GROW-modellen for å skape en individuell refleksjon omkring hvilke personlige verdier vedkommende ønsker å stå for og synliggjøre i sin væremåte og adferd.

Forut for coachsamtalen har subjektet med seg svar på følgende spørsmål:

- Hvilke holdninger og verdier preger meg i dag?

- Hvilke verdier/ personlige standarder skal synliggjøres (kobles mot Opportunities i GROW)
   i mitt fremtidige arbeide, og hvilke skal parkeres.

- Lag 3 strategiske verdier/ personlige standarder som du ønsker å arbeide med, og reflekter over
   hvordan du kan arbeide spesielt med disse og få dem synliggjort i ditt arbeide.

- For å ankre de strategiske verdiene kan disse visualiseres for eksempel gjennom en kollasj eller tegning.

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Coachmodell 1

Verktøykasse

2+1