CAFÈ DIALOG

Bruksområder

Dette er en øvelse for gruppearbeid hvor man hurtig oppnår involvering, resultater og ikke minst deling av gruppearbeidene på en rask, effektiv og motiverende måte. Det bør minst være 3 grupper, mens antallet grupper oppover er nærmest ubegrenset. Gruppene kan arbeide med nær sagt hva som helst når det gjelder tema eller oppgaver.

Oppsett

Prosessleder setter på forhånd opp småbord i lokalet (cafèbord) og ordner sitteplasser etter gruppestørrelse. Grupper gjerne i typisk cafèstil med kaffe og noe å bite i på bordene, noe lett musikk i bakgrunnen og informer om at nå er vi på cafè.

På hvert enkelt bord ligger det en flip-over-ark og tusjer i flere farger. Oppgaven gruppen skal arbeide kan være skrevet på flip-over-arket på forhånd, eller deles ut som et "menykort" når oppgaven starter.

 Gjennomføring

Prosessleder åpner med å fortelle at nå er vi på cafè, og går rundt og leser opp oppgavene de forskjellige gruppene skal arbeide med. Erfaringsmessig bør gruppene ha minst 45 minutter å arbeide på. Oppfordre gjerne til å bruke hjernekart, tegninger og farger på flip-over-arket. Vær kreativ og få ned flest mulig ideer og tanker! Mens selve gruppearbeidet pågår kan prosessleder og eventuelle andre fungere som "kelnere" og ordne med kaffe osv.

Når gruppene har arbeidet seg ferdig starter en vesentlig del av cafèlivet: Man går på besøk til andre cafèbord. Fra hver enkelt gruppe velges det en cafèvert som blir sittende ved bordet og får i oppgave å presentere gruppens arbeide for cafêgjestene fra andre grupper som kommer på besøk. Gruppens andre deltakere sprer seg til andre cafèbord.

Cafeverten får 5-10 minutter til å presentere gruppens arbeide. De besøkende får i oppgave og komme med innspill og gjerne stille spørsmål ved det gruppen har gjort. Målet er å verdiforøke arbeidet som allerede er gjort. Ut fra tidsrammene kan velge hvor mange slike omganger med cafèbesøk på ulike bord en ønsker å gjennomføre. (NB! Cafèverten blir hele tiden sittende på "sitt" bord og ta i mot nye gjester). Dette tar ca. 15-20 minutter.

Den opprinnelige gruppen samles igjen. De som har vært på besøk hos andre grupper gir sine innspill etter impulsene og ideene de har fått, og cafeverten oppsummerer innspill som har kommet til gruppens arbeide. Dette tar 10-15 minutter.

Gruppen skal nå forenkle sitt arbeide i noen oppsummerende punkter. Dette kan gjøres på flere ulike måter. Noen eksempler:

- Skriv ned de tre viktigste punktene fra arbeidet
– Lag en flip over en god idè, to anbefalinger til hva vi må gjøre/ slutte og gjøre, og et åpent spørsmål….
– Lage en kreativ presentasjon (eks. rollespill)

NB! Alle gruppene bør presentere sitt arbeide. Dette er ikke minst viktig for cafèvertene som ikke har fått deltatt hos andre grupper enn sin egen.

meny.gif (592
        bytes) nesteside.gif
        (616 bytes)
Meny verktøykasse 3M-metoden