POSITIV OG NEGATIV BRAINSTORMING

Bruksområde

Brainstorming (idédugnad) er kanskje den mest brukte prosessteknikken når det gjelder å mane frem nye og kreative ideer. Metoden er velkjent for å skape en kreativ ramme omkring løsningsforslag og kreative innspill, men metoden er kanskje enda mer spennende brukt i en ramme med negativ brainstorming: Hva må vi gjøre for alt skal gå galt?

Metoden kan brukes som en kreativ teknikk til stort sett hva det skal være for å få frem ideer og innspill i en gruppe, samtidig som den skaper energi og engasjement.

Tidsramme

Ca. 1 time

Antall deltakere

Gruppe bør helst ikke overstige 10 personer. Er det flere er det mest hensiktsmessig å dele i flere grupper med hver sin prosessleder.

Gjennomføring

Prosessleder plasserer en flippover (eventuelt tavle/overhead) foran gruppen, som gjerne kan sitte i en halvsirkel foran flipover-stativet. Alle bør se hva prosessleder skriver.  Sett deretter noen enkle spilleregler for seansen:

- Frihet til å mene: Alle kan fritt si hva de mener, og ingen innspill er for dumme
- Spontanitet: La deltakerne fritt bygge sine tankerekker på hverandres innspill
- Flest = Best: Jo flere innspill desto bedre. Her vurderes ikke kvaliteten…..
- Alt skal ned: Prosessleder skriver ned alle innspill som kommer

Refleksjon skjer i etterkant.

Etter å ha gjennomgått spillereglene, skriver prosesslederen oppgaven eller problemet på et flip-over-ark og henger dette lett synlig. Her velger du og du vil benytte den positive varianten (for eksempel: Hvordan sikrer vi en best mulig integrasjon mellom de to enhetene), eller den negative varianten (for eksempel: Hva gjør vi for å forsikre oss om at den kommende integrasjonsprosessen garantert blir mislykket?).

Prosessleder skriver innspillene ned etter hvert som de kommer. Skriv leselig!

Fortsett prosessen til gruppen har gått tom for innspill. Har gruppen vanskelig for å komme i gang eller du mener den har mer å komme med, er våre 7 spørreord (hva, hvem, hvilke, hvorfor, hvordan, hvem og når) glimrende hjelpemidler for å hjelpe gruppen på vei. Still spørsmål med utgangspunkt i spørreordene.

Når gruppen er tom for innspill, henger prosessleder alle innspillene lett synlig og setter en ramme for refleksjon over samtlige innspill. (Sett gjerne på noe rolig musikk mens dette pågår). De deltakerne lese igjennom og reflektere over samtlige innspill for de men kritisk sans begynner å "felle dom" over noen av dem.

Gruppen foretar deretter en vurdering av ideene

Ved positiv brainstorming: Ha en positiv holdning, og se etter sammenhenger, noe som kan bygges videre på, i utgangspunktet umulige men likevel interessante osv. Start deretter en vurderingsprosess hvor målet er å sammenfatte og redusere antallet ideer, og til slutt sitte igjen med noen få, gode realiserbare ideer. LEGO deler for eksempel slike forslag i tre kategorier:

- Direkte gjennomførbare (Vi kan gjøre noe med det med en gang)
- Trenger videre analyse/ bearbeiding: (Interessant….Dette må vi se nærmere på….)
- Ikke gjennomførbare. (Forslag som ikke lar seg gjennomføre)

Prosessleder er ansvarlig for å oppsummere og forenkle innspillene.

Ved negativ brainstorming: Ta utgangspunkt i alle punktene som er kommet opp over hva som kan gå galt, og be gruppen individuelt eller i smågrupper komme med innspill til hvilke suksesskriterier for å lykkes en kan lese ut av de negative innspillene. Oppsummer og forenkle.

Alternativ bruk

Denne øvelsen kan kobles sammen med en øvelse for hva som hindrer kreativitet i gruppen eller organisasjonen. Be deltakerne enten via brainstorming eller arbeide i mindre grupper sette opp punkter over hva som blokkerer eller utgjør hindringer for kreativitet. (Vær klar på hva som er rammen for diskusjonen, er det gruppen, enheten, organisasjonen osv.). Still gjerne et spørsmål som: "Hva er det som hindrer oss i å finne løsninger?"

Få innspillene ned på flip-over, og be gruppen rådslå over hva som stemmer/ ikke stemmer avinnspillene. Oppsummer deretter hindringene punktvis, og forsøk å finn løsninger for hvert enkelt punkt.

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)


Stor minmap

Meny verktøykasse