BONDESJAKK....

Formål:
Tenke teamsamarbeid og vise nødvendigheten av å bryte ut av noen av sine grunnleggende tankemønstre for hele tiden å vinne. Vise at individuell gevinst ikke bør overstige teamets samlede gevinst (læring).

Antall deltakere:
Minst 8, maksimalt 16.

Tidsramme:
20 minutter.

Gjennomføring:
Instruktøren tegner følgende ruteark på en flip:

             
             
             
             
             
             
             

Deltakerne deles i to team, og de velger om de vil sette X eller O. Så stiller hvert team seg i hver sin ende av lokalet. Rammen er følgende (instruksjon prosessleder gir): Dette er to team som arbeider i hver sin avdeling i samme virksomhet. De får under denne aktiviteten ikke lov å kommunisere med hverandre.

Oppgaven går ut på å oppnå flest mulige poeng ved å spille bondesjakk. (Det kan tegnes vannrett, loddrett og diagonalt).

Øvelsen starter: Hvert team får 2 minutter til å velge skriver (spiller) og en strategi for hvordan de vil løse oppgaven. Prosessleder starter øvelsen og skriverne har så annenhver gang 3 sekunder til å sette sine respektive X’er og O’er. Hvis et team ikke rekker å sette tegn innen 3 sekunder går turen til det andre teamet (prosessleder tar tiden og er suveren dommer). Dette foregår i et hurtig tempo til alle rutene er fylt ut. De andre i teamet kan heie og gi gode råd etter beste evne.

Etter at alle ruter er fylt ut teller prosessleder sammen poengene etter følgende mal:

7 på rekke gir 7 poeng

6 på rekke gir 6 poeng

5 på rekke gir 5 poeng

4 på rekke gir 4 poeng

Løsning:

Maksimum antall poeng oppnås ved at teamene samarbeider i en vinner/ vinner-tankegang. Ved å sette X’er og O’er uten å blokkere for hverandre fordeles mulighetene likt mellom teamene og de vil begge oppnå maksimal poengsum ved dette samarbeidet.

En annen mulighet er at enten X-eller O-teamet fyller ut samtlige felt. (Den ene skriveren lar med vilje være å skrive slik at den andre fyller ut hele brettet).

Øvelsen viser på en god måte kraften og synergieffekten det er når to team arbeider sammen og ikke mot hverandre.

meny.gif (592
                  bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Meny verktøykasse Skjema for teamevaluering