TULL-I-BALL

Formål:

Skape energi og bevegelse. Øvelsen er en god metafor på teamsamarbeide eller hvordan en gruppe lærer og utvikler seg til å samarbeide bedre når den trener og lærer seg mønstre å jobbe etter.

Antall deltakere:

Anbefalt 10 – 20 deltakere.

Tidsramme:

Ca. 15 minutter.

Gjennomføring:

Gruppen stiller seg i en sirkel med ansiktet vendt mot hverandre. Prosessleder gir deretter en i gruppen en tennisball (eller noe annet som egner seg til å kaste) og vedkommende skal kaste den til en ny person i gruppen. Dette gjentas til alle i gruppen har hatt ballen og den er tilbake hos den som startet. Alle må dermed huske hvem de kaster til og hvem de mottar ballen fra. Prosessleder lar gruppen få trene inn mønsteret i kastingen slik at ballen går rimelig fort mellom deltakerne (når ballen er kommet rundt fortsetter den bare på runde etter runde). Når gruppen får etablert mønsteret kaster prosesslederen en ny ball inn til gruppen slik at det nå er to baller som "fyker" omkring. Når gruppen behersker to baller, kastes en tredje inn osv. helt til det er likt antall baller med antall deltakere som kastes omkring i samme mønster.

Etter at øvelsen er ferdig kan gruppen godt reflektere over hva som var suksesskriteriene for øvelsen, hvordan de samarbeidet, hvordan det ble reagert mot noen som ødela mønsteret/ mistet ballen osv.

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)


Kleklypelek

Meny verktøykasse