TRILLINGECOACHING

Formål: 

Å gi tilbakemelding i et faglig/ personlig utviklingsperspektiv. Modellen er generell og kan brukes på mange områder, eksempelvis dagens arbeidssituasjon, personlig utvikling, produktkunnskap osv.

 1. Denne coachmodellen krever 4 deltakere: Subjektet (den som skal coaches), coachen og 2 medarbeidere/ teammedlemmer (som kjenner vedkommende).
 2. Deltakerne setter seg sammen, og vi tenker oss at en "usynlig glassvegg" går ned mellom subjektet/ coachen og de to medarbeiderne. (Hvis man faktisk ønsker å sitte bak en fysisk vegg, er det ingenting i veien for dette).
 3. Coachen starter deretter dialogen med subjektet. Coachen kan stille spørsmål, gi tilbakemeldinger, be subjektet snakke om et valgt evne osv. Denne samtalen varer typisk 30-45 minutter. Formålet er at subjektet for økt selvinnsikt.
 4. Under denne samtalen lytter de to medarbeiderne uten å bryte inn i samtalen. Den ene tar referat av samtalen, og dette referatet gis til subjektet etter at samtalen er over. Den andre noterer sine kommentarer og inntrykk under selve samtalen.
 5. Etter at subjektet og coachen er ferdig med sin samtale tar de en 5 minutters pause hvor de to medarbeiderne diskuterer hvordan de har oppfattet samtalen, og hvilken tilbakemelding de ønsker å gi til subjektet.
 6. Medarbeiderne gir en tilbakemelding til subjektet hvor de fremmer sine inntrykk og forståelse av samtalen, og kommer med råd og positiv feedback til subjektet. Dette tar typisk 10-15minutter.
 7. Subjektet får til slutt 10-15 minutter til å kommentere og stille spørsmål omkring det som har kommet frem i coachingen.

 

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)


2+1-tilbakemelding

Meny verktøykasse