SCRABBLE

Formål:

Oppgaven egner seg godt som metafor på teamsamarbeide og utfordre kreativiteten og evne til oppgaveløsning i et team/ gruppe.

Antall deltakere:

Teamet/ gruppen bør helst ikke være større enn 6-8 deltakere, men flere grupper kan delta. (Dette er ofte en fordel ettersom man da kan spille på konkurranseelementet).

Tidsramme:

1 time.

Gjennomføring:

Oppgaven krever et sett med scrabble-bokstaver. (Det enkleste er å kjøpe et ferdig Scrabble-spill). Esken settes på bordet, og veileder forklarer at oppgaven går ut på skape så mange ord på fire bokstaver som mulig i løpet av ett minutt.

Teamet får fire minutter til forberedelser, før selve spillet begynner. Veileder teller antall ord (hvis det er flere grupper må det være flere til å telle), og etter første omgang/ resultat får gruppen i oppgave å doble antall ord. De får nå 3 minutter til å planlegge hvordan de kan gjennomføre denne resultatforbedringen. I tredje omgang skal resultatet fra omgang nummer to igjen dobles, og det gis ytterligere tre minutters planleggingstid for hvordan dette kan gjøres. En siste og fjerde omgang kan gjennomføres hvis veileder antar at det er ytterligere mulighet for å doble antall ord.

Typisk vil det i planleggingsseansene utformes en arbeidsfordeling mellom deltakerne, og at man utvikler utradisjonelle metoder for å skape ord som å flytte flere bokstaver samtidig eller rakst erstatte et helt ord med et annet.

Gruppen diskuterer etter endt oppgave sine erfaringer med hvordan de løste oppgaven. En mulig teoretisk koblinger er Belbins teamroller. Ellers er det naturlig å diskutere hvor fornøyd gruppen var med sin oppgaveløsning, hvem og hva som bidro til forbedringer i oppgaveløsningen, hvorvidt alle sammen deltok og hva som var den enkeltes bidrag, hva som skjer når noen tar over styringen eller andre melder seg ut osv.

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Akvariet

Meny verktøykasse

Kreativt teammedley