Reflekterende tilbakeblikk

Formål:

Repetere hele innholdet på en samling eller et samlingsforløp for bedre helhetssyn og læring. Denne aktiviteten egner seg best for samlinger over flere dager eller som en helhetlig oppsummering av flere samlinger, for eksempel et lederutviklingsprogram. Den gir på en kreativ måte et "fugleperspektiv" på hva som er gjennomført, og gjør det enklere for deltakerne og se sammenhenger i det som er gjort og trekke ut den individuelle læringen.

Antall deltakere:

Samtlige deltakere på samlingen.

Tidsramme:

Minimum 1,5 time.

Gjennomføring:

Sørg for å ha blanke flipoverark og godt med skrive-/ tegneutstyr tilgjengelig (tusjer, blyanter, fargestifter og maling). Hvis det er snakk om flere samlinger over tid henges det opp ett blankt flipoverark (eller legg dem på et bord) for hver samling, og hvis det er snakk om en samling over flere dager gjøres det samme for hver dag.

Veilederen starter deretter å guide deltakerne gjennom de ulike temaene ved hjelp av overordnede stikkord på aktiviteter og episoder som er lett å huske. Deltakerne kan gjerne sitte foran i U-form, og etter hver samling/ dag skriver veileder noen stikkord på innhold/ sted og rammer på flipoverarkene. En god variant av denne gjennomgangen er å gjøre dette i dypavspent tilstand/ drømmereise.

Etter at veileder er ferdig med guidingen, går deltakerne dit de har mest energi og starter å tegne og skrive stikkord på hva de forbinder med samlingene/ dagene. Det skal arbeides i stillhet, og alle skal skrive eller tegne noe på samtlige flipoverark. Når alle er ferdige passer det godt med en liten pause (heng arkene opp på vegg), før alle samles igjen og veileder går i gjennom flipover-arkene ved å stille åpne spørsmål, sjekke ut hva tegninger og stikkord betyr og ser etter røde tråder (hva har vært likt og ulikt i læringsprosessen).

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Lært og erfart

Meny verktøykasse

Hvis jeg fikk gjøre det...