POSITIVE OG NEGATIVE ENERGIER

Formål:

Dette er en fysisk aktivitetsøvelse som passer som et avbrekk med mye teori, eller som en god metafor på kaos. Øvelsen kan også være en metafor på relasjoner mellom en gruppe mennesker, og for hvordan vi unngår noen mens vi tiltrekkes av andre. (Og hvordan dette kan skape kaos og frustrasjoner i en organisasjon).

Antall deltakere:

Det fysiske rommet som en har tilrådighet setter begrensningene.

Tidsramme:

10 minutter.

Gjennomføring:

 1. Veileder forteller at hele rommet (eller plassen man beveger seg på) er en flåte som det gjelder å holde i balanse. Første oppgave blir å gå rundt i rommet og fordele seg slik at flåten ikke velger. Etter hvert kjører man opp farten mer og mer…
 2. Neste utfordring: Hver og en skal tenke seg en person man tiltrekkes av i rommet og en person man frastøtes av. (Dette trenger ikke å ha noe med virkeligheten å gjøre!). Man skal altså være + og – poler, og man begynner å virvle rundt i rommet (fart er viktig her…) ut fra hvem man tiltrekkes og frastøtes fra. (Husk også at flåten ikke skal velte!).
 3. Tredje utfordring er å velge en person en ønsker å være nær og en person man ønsker å holde lengst mulig avstand til. Deretter starter man å rotere i rommet (ikke så hurtig denne gangen), og det gjelder å finne ut formasjonene til hvem som ønsker å være nær hverandre og langt fra hverandre.

Ønsker man å gjennomføre denne øvelsen som en et visualisert bilde på relasjoner i en gruppe er dette fullt mulig. Man vil da konkret be om at en velger personer som står en nære og personer en føler avstand til. Etter hvert vil man få en fysisk manifestasjon (eller uenighet om en sådan) på hvordan relasjonene er i en gruppe.

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)


Musikalsk medley

Meny verktøykasse