Musikalsk miming

Formål:

Trene kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter i team/ gruppe. Øvelsen skaper dessuten lett energi, humor og konkurranse hvis det er flere team/ grupper.

Antall deltakere:

Minimum 10 som fordeles på to grupper. Øvelsen krever minst to grupper, og det bør helst ikke være flere enn 4 grupper.

Tidsramme:

30 minutter.

Gjennomføring:

Veileder lager følgende liste som kan tegnes (lag dette passelig vanskelig):

6 norske sanger
1 utenlandsk sang
2 norske sanger
1 kjendis (som alle kjenner)

Oppgaven er enkel: Teamene sitter ved hvert sitt bord og på bordet ligger et blokk med flipoverark og tusjer. Veileder sitter i et hjørne av rommet med listen foran seg. Hvert team sender en person opp som får utdelt første oppgave. Vedkommende løper tilbake til sitt bord og starter å tegne oppgaven. NB! Det er ikke tillatt å si noe eller skrive setninger eller ord. Man har kun lov til å tegne figurer og tall, bruke fingerspråk og kroppsspråk.

Når en fra teamet løser oppgaven løper vedkommende frem til veileder sier navnet på oppgaven de har løst og får tildelt en ny oppgave. NB! Samme person kan ikke gå frem to ganger etter hverandre og alle fra teamet skal være frem/ skal tegne minst en gang. Teamet må selv administrere dette og finne ut av hvem som skal frem.

Poenget med å benytte en utenlandsk sang og en kjendis er å bryte med de mentale modellene som bygger seg opp under øvelsen. Når man starter å tenke på norske sanger må man bryte med sine egne tankemønstre for å komme på å tenke på utenlandske sanger, for ikke å snakke om når man i siste runde skal tenke på en person i stedet for en sang.

I etterkant av øvelsen kan man godt diskutere hvordan gruppen løste oppgaven, hvem som klarte å bryte de faste tankemønstrene når det gjelder den utenlandske sangen og personen, hvorvidt alle deltok, hva som skjedde med hvem hvis gruppen kjørte seg fast osv.

Alle teamene skal gjøre øvelsen ferdig.

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Kreativt teammedley

Meny verktøykasse

Maizena