MUSIKALSK MEDLEY

Formål:

Ha det moro og utfordre en av våre mindre brukte intelligenser; den musikalske. Mange hevder at de er totalt umusikalske, noe denne øvelsen skulle være glimrende til å motbevise. Nedenfor er det gjengitt totalt 5 øvelser å plukke fra. Som veileder kan du gjennomføre alle sammen eller velge en eller flere av dem. Øvelsene kan også være glimrende metaforer på kommunikasjon, samarbeid og teamarbeid. Mange av øvelsene passer for eksempel godt til et break under intensivt arbeide eller som et avbrudd på middagen om kvelden (men sørg for å være i et lokale der gruppen er alene).

Antall deltakere:

Begrenses av fysisk plass, men 20 er nok en øvrige grense for at det skal fungere skikkelig. Best er det med en gruppe på mellom 5 til 10.

Tidsramme:

Avhengig av hvor mange øvelser du setter sammen. 15 - 45 minutter.

Gjennomføring:

1. Travelling band: Via verbale lyder lage et band og spille en låt. Veileder starter med å lage en rytme (eksempelvis en vanlig beatrytme). Deretter lager han en rytmeseksjon og overfører denne rytmen til dem. Etter hvert legger han på instrumenter:

Rytmeseksjon: Tramper i golvet, klapper og lager trommelyd.
Basseksjon: Synger basstoner til rytmeseksjonen.

Rytmegitar: Spiller et rytmisk gitarriff som passer til beaten.

Keyboard: Synger noen enkle toner (eksempelvis en enkel toneskala)

Blåseseksjon: Synger noen enkle toner (tut-tut osv.).

Er det mange kan du danne grupper som spiller det samme. (Eksempelvis er 4 stykker en basseksjon og synger det samme).

Som veileder "styrer" du mixebordet og kan via håndbevegelser styre bandet ved at du øker/ senker volumet på de ulike instrumentene (fader dem), kutte dem ut (mute dem: eksempelvis ta vekk gitar eller keyboard for noen takter).

Som veileder bør du selv finne ut hvor langt du vil/ evner å gå med en slik øvelse. Prøv deg gjerne litt frem på forhånd så du vet hva du går til. Det er en klar fordel om du har en viss musikalsk bakgrunn, men dette er ingen forutsetning. Ønsker du det kan du legge på soloer ved enkeltpersoner (luftgitarsoloer pleier å være kjempepopulært og er noen gode til å synge kan det ta helt av). Tips til sanger å bygge opp omkring kan være Janis Joplin: Merzedes Benz og Manhatten Transfer: Operator.

2. STOMP: Dette er utgaven av den berømte rytmeforestillingen STOMP, som kun går på å lage avanserte rytmer med nær sagt alle ting som det kan lages rytme med.

Be hver enkelt finne et ting som kan lage rytme. Er det et kjøkken i nærheten er dette glimrende. Kasseroller, koster, bestikk, glass, flasker: alt egner seg. Som veileder lager du en beat (klassisk 2-4-beat) og en for en legger deltakerne på sitt rytmeinstrument inntil alle deltar. På samme måte som ovenfor er du som veileder "mixebord" og øker/ senker lyd og tar ut og kobler inn de forskjellige rytmene. Moro!

3. Sang-slange: Denne øvelsen krever minst 10-12 deltakere, helst flere. Still deltakerne opp i to rekker der de står bak hverandre med hendene på ryggen til den foran. Førstemann starter å bevege seg rundt i rommet, synger en sang og resten av rekken følger på og stemmer i. (Sanger der forsangeren synger en strofe som gjentas av de andre er å foretrekke).

En av spillereglene er at hvis noen synes den ene slangen er for kjedelig er det lov å løpe over til den andre og bytte slange. Når forsangeren har sunget en stund løper han bakerst i slangen og overlater førerrollen til nummer to i slangen.

4. Talekor: Dette er også en rytmisk øvelse, men denne baserer seg på ord og setninger. Som veileder har du på for laget en lapp til hver enkelt med et ord en kort setning på. Eksempler på slike ord/ setninger kan være: "Yeahaaaa!", ""Cheers, baby!", "I’m coming, not going", "See you later alligator" osv. Bruk fantasien! (Ingen har like ord/ setninger).

Som veileder setter du igjen i gang en klassisk 2-4-beat og mens du holder rytmen faller en etter en inn i talekoret etter hvert som du styrer dem inn. Også her kan du heve og senke lydnivået, ta ut en eller flere av deltakerne. Avslutt med at alle går igjennom hva de har sunget. (Hva som står på lappen deres).

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Hvem er du?

Meny verktøykasse

Positive og negative energier