PRESENTASJON: fra min beste venn.

Introduksjon: Fullfør de ufullstendige setningene slik du tror din beste venn ville fortelle om deg og beskrive deg. Du skal altså beskrive deg selv i tredjeperson. Alternativt kan du også fortelle om deg selv på vanlig måte. Velg det som er mest naturlig for deg.

Denne introduksjonen skal være et innlegg på ca. 15-20min.

Jeg vil nå få introdusere:____________________ (Ditt navn).

De 5 viktigste tingene fra barndommen og oppveksten som er verdt å nevne er (f.eks. hvor, familie, interesser, flyttinger, mor og far mv.):

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

 

Han/ hun tok følgende utdannelse:

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

 

Han/ hun har i grove trekk arbeidet med følgende (trenger ikke fylle ut alle 5 punktene):

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

 

Hans/ hennes familiesituasjon er i dag:

_________________________________________________________________________

 

Utenfor arbeidstid foretrekker han/ hun (hobbyer, fritidsinteresser mv.):

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

 

Han/ hun er den type person som liker:

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

 

Han/ hun setter stor pris på og verdsetter:

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

 

Noen av hans/ hennes mindre hyggelige eller sære sider er:

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

 

En dag vil han/ hun like å:

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

 

Fortell en ting som gjør at vi spesielt kan huske han/ eller henne:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Øvelse havsnød

Meny verktøykasse

Bytt deg kjent