MAIZENA

Formål:

Øvelsen er ment som en metafor på forandringsarbeide, og gir mange assosiasjoner og innfallsvinkler til det å jobbe med forandring i på individuelt-, team- og organisasjons nivå.

Antall deltakere:

Hver gruppe som arbeider bør ikke være flere enn 4 personer, men flere grupper kan arbeide samtidig.

Tidsramme:

30 minutter.

Gjennomføring:

Hver gruppe får utdelt en bolle, en pakke maizena-mel (eventuelt mel i en egen bolle) og en kanne med vann. Oppgaven er deretter enkel: Gruppen skal lage en fast ball ved å blande maizenamel og vann. Dette kan høres ut som en enkel oppgave, men det kreves iherdig arbeid for å lykkes. Hvis ikke vannet helles i gradvis og man hele tiden bearbeider massen vil vannet sive tilbake og man klarer ikke å skape en fast masse. (Blir "ballen" stående i 2-3 døgn vil vann og masse skille seg igjen).

Noen punkter å knytte omkring endring som kan knyttes til denne metaforen:

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)


Musikalsk miming

Meny verktøykasse