KREATIVT TEAM-MEDLEY

Formål:

Denne oppgaven utfordrer først og fremst kreativiteten til et team/ gruppe, samtidig som den viser hvor raskt det er mulig å komme opp med konkrete resultater hvis man er presset på tid. Oppgaven kan også være en metafor på samarbeid og oppgaveløsning i team, samtidig som den utfordrer noen sider av teamet som tradisjonelt ikke kommer frem i det daglige arbeidet. (Dette kan ofte gjøre at teammedlemmer får vist frem nye sider ved seg selv).

Antall deltakere:

Teamet/ gruppen bør helst ikke være større enn 6-8 deltakere, men flere grupper kan delta. (Dette er ofte en fordel ettersom man da kan spille på konkurranseelementet).

Tidsramme:

Beregn 30 minutter til gjennomføring og 10 minutter til plenumspresentasjon fra hvert team.

Gjennomføring:

Teamet får 20 minutter til å løse følgende oppgaver:

 1. Lag et teamnavn som på en god måte signaliserer hva teamet ønsker å stå for.
 2. Lag en teamsang/ teamrop som beskriver hva teamet står for.
 3. Lag en menneskelig skulptur (med alle teamdeltakerne) som symboliserer teamet.
 4. Lag en tegning/ bilde/ symbol på teamet.

20 minutter kan høres veldig lite ut på alle disse aktivitetene, men det er utrolig hva man klarer å lage på denne tiden under et slikt tidspress. Aktiviteten egner seg også godt for en diskusjon om hvor mye tid man trenger for å løse oppgaver: Hvor mye bedre hadde dette arbeidet blitt om man hadde en time til rådighet? (Ofte er kanskje 80% godt nok).

Man kan også bruke oppgaven til å se på hvordan teamet samarbeider ved at teamet diskuterer hvordan de løste oppgaven. Gode prosesspørsmål kan være: Hva var bra/ ikke bra med oppgaveløsning, hvem og hva som bidro til forbedringer i oppgaveløsningen, hvilke roller inntok den enkelte, hvorvidt alle sammen deltok og hva som var den enkeltes bidrag, hva som skjer når noen tar over styringen eller andre melder seg ut osv

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Scrabble

Meny verktøykasse

Musikalsk miming