Hvis jeg fikk gjøre det….

Formål:

Evaluere en samling eller et samlingsforløp. Øvelsen er en variant av å besvare et evalueringsskjema.

Antall deltakere:

Samtlige deltakere på samlingen.

Tidsramme:

1 time.

Gjennomføring:

Ofte avsluttes en evaluering med en passiv vurdering av hva som har vært bra og hva som kan forbedres ved en samling. Dette kan lett føre til at ansvaret for gode samlinger ene og alene legges på kursleder, og at deltakerne lett ser på seg selv som den som skal underholdes. En måte å imøtekomme dette på er å snu litt på flisa og sette deltakerne i rollen til den som skal forbedre et kurs på bakgrunn av evalueringene som kommer.

Øvelsen går ganske enkelt ut på at deltakerne som evalueringsoppgave på slutten av en samling/ samlingsrekke får i oppgave å designe/ planlegge/ legge til rette for en lignende samling for fremtiden. Det viktige her er at det gis noen klare rammer på hva de har å forholde seg til, eksempelvis:

Hvis deltakerne gjennom kurset har tatt notater eller ført en læringslogg er dette godt nok grunnlag for arbeidet. Hvis deltakerne ikke har gjort dette må veileder repetere samlingen(e) slik at hver enkelt har et grunnlag å arbeide ut fra. Hver enkelt får deretter utdelt en flipover og skrivesaker for å lage sin utgave. En typisk innfallstekst er som følger:

"Du har nå vært igjennom xxxxx og neste gang er det du som skal stå ansvarlig for å gjennomføre denne samlingen/ dette programmet. Du står nå relativt fritt til hvordan du ønsker å gjøre dette ut fra de gitte rammene, og du skal spesielt fokusere på forbedringer på bakgrunn av hva som har vært din individuelle læringsopplevelse. Skap nå et program som er enda bedre enn det du har vært i gjennom".

Denne oppgaven kan gjøres individuelt eller i mindre grupper. Veileder gjennomgår etter at arbeidet er ferdig innspillene med gruppen.

 

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Reflekterende tilbakeblikk

Meny verktøykasse

Evaluering øvelse