BYTT DEG KJENT

Formål:
Skape trygghet og større tillit i en gruppe/ team. Øvelsen egner seg godt når nye mennesker møtes for å arbeide sammen, og en har et behov for å bli nærmere kjent enn ved en vanlig rask presentasjonsrunde

Antall deltakere:
Egentlig ingen maksimumsgrense, men desto flere deltakere desto lengre tid, og en rekker ikke å bli spesielt godt kjent med alle. Optimal gruppestørrelse er 10-14. (NB! Øvelsen krever partall i antall deltakere). Minimum 8-10 personer.

Tidsramme:
Tidsrammen avhenger av antall deltakere og hvor mye tid en ønsker å sette av, men minimum 30 minutter må settes av, helst mere.

Gjennomføring:

Øvelsen ledes av en prosessleder som hele tiden gir beskjeder og styrer selve gjennomføringen.

1. Deltakerne får beskjed om å gå sammen med en person de har lyst til å bli bedre kjent med. Når de har dannet par, blir de enige om hvem som er A og hvem som er B.

2. Prosessleder gir A i oppgave å fortelle noe om seg selv til B. Etter 2-3 minutter varsler prosessleder om at rollene snus og B forteller til A. (Samme oppgave).

3. Når begge er ferdige med sin lille fortelling skal de finne seg en ny partner. NB! Det skal alltid være en A og en B i hvert par! Deretter gir prosesslederen en ny oppgave der man skal fortelle noe om seg selv, A først og B etterpå. Deretter bytter de samtalepartner igjen. Dette kan foregå så lenge en har tid og selv ønsker.

Mye av suksessen med denne øvelsen ligger i prosesslederen og hans evne til å finne gode oppgaver/ spørsmål og lede ut selve øvelsen. Det er viktig å finne et riktig nivå å legge oppgavene/ spørsmålene på i forhold til gruppen: De skal være personlige slik at en føler at en gir noe av seg selv, samtidig som det ikke blir ubehagelige tema som tas opp. Ofte vil en starte med relativt banale ting og deretter utfordre deltakerne til å bli mer personlige og fortelle ting til hverandre som de normalt ikke ville snakke om i en samtale med en person de ikke kjenner så altfor godt.

Eksempler på noen "ufarlige" oppgaver/ spørsmål:
- Hvor vokste du opp?
- Hva er det første du husker fra din egen oppvekst?
- Hva husker du best fra barndommen din?
- Hvordan trivdes du på skolen?
- Hva gjorde du i feriene på skolen?
- Fortell om din første kjærlighet!
- Hvilken utdannelse har du tatt?
- Hva gjør du når du ikke er på arbeid?
- Hva ville du gjort hvis du vant 1 million i Lottogevinst?
- Fortell en ting om deg selv som garantert gjør at motparten husker deg.

Eksempler på noen personlige oppgaver/ spørsmål som går litt dypere:
- Hva er du virkelig redd for i livet ditt?
- Hva skal til for å gjøre den skikkelig forbannet?
- Hva legger du i ordet "livskvalitet"?
- Hva er dine sterkeste egenskaper som person? ... Og hva er dine svake sider?
- Hva vil en person som ikke liker deg beskrive deg som?
- Hva gjør du om 5 år?
- Nevn en ting du ikke tør gjøre og forklar hvorfor?
- Hva drømmer du om å gjøre men aldri får realisert?

Noen tema til undring og variasjon til prosessleder:
- Still ulike spørsmål i en byttesekvens. Mens A f.eks. forteller om sin første kjærlighet, får B i oppgave om å fortelle om noe helt annet når rollene snus. Dette skaper som regel protester... Still spørsmål til gruppen hvorfor denne reaksjonen kommer.
- Under et spørsmål som krever en del tankevirksomhet (f.eks. hva er dine svake sider...): Be B gjenfortelle hva A har sagt. Noen vil ha vanskeligheter med dette fordi de ikke har lyttet, men hatt fokus på hva de skal si om seg selv når det er deres tur. Relater dette mot viktigheten av å fokusere og lytte på en annen person når vedkommende forteller om seg selv. 

Som prosessleder er det lov å være kreativ og finne gode og utfordrende spørsmål til gruppen!

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

Minibiografi

Meny verktøykasse

Hvem er du?