TEAMUTVIKLING

Maur

Her vises en teamutviklingsmodell jeg har hentet inspirasjonen til fra Kaospilotene i Danmark: Dexler & Sibbits modell for 7 faser et team går igjennom. Denne modellen oppsummerer på en glimrende måte mine egne erfaringer med team og teambygging. Jeg har bearbeidet den videre ut fra andre teorimodeller og min egen forståelse for hvordan man bygger et velfungerende team. Modellen er gjort mest mulig lettfattelig via oppsummeringer av det teoretiske stoffet, samtidig som det er knyttet en verktøykiste med øvelser til hver enkelt fase i teambyggingen. 

En kort introduksjon til teambegrepet

En teamutviklingsmodell i 7 faser (basert på Dexler & Sibbit)

En oppsummering av teamutviklingsmodellen

Lyst til å lære mer og team og teamutvikling? Jeg har skrevet boken "Teamutvikling og selvdrevne team" som du kan kjøpe direkte fra meg via denne nettsiden. "Teamutvikling og selvdrevne team" er på 110 sider i A4-format, har fargeforside, god trykkvalitet, plastinnbundet og med spiralrygg. Prisen er 350,- (+ frakt). Boken er en praktisk innsikt i hvordan du bygger gode team, en teamutviklingsmodell, en innføring i teamroller og en verktøykiste for teambygging (prosessøvelser). I tillegg er det beskrevet et inngående case omkring utviklingen av selvdrevne team som jeg selv har vært med på i Telenor. Sist men ikke minst inneholder boken to egenutviklede tester omkring teamroller og teamets utviklingsfaser. Teamutviklingsmodellen ligger fritt tilgjengelig på denne siden. Det resterende stoffet blir dessverre ikke lagt ut på nettet. Se forøvrig Webshop.

Send meg en mail, og du får det sendt til ønsket adresse.  
E-mail: Stein.tore.nybrodahl@gmail.com .

Zip-utgaver (papirutgaver):
    Teamutviklingsmodellen - 7 steg i et teams utvikling
    Teamutviklingsmodellen oppsummert
    Foiler Teamutviklingsmodellen (powerpoint)

En liten tanke fra min side til dere som har lyst til å sette i gang med teamutvikling basert på noen av modellene som er beskrevet her eller andre steder: Husk at det ikke er verktøyene men menneskene som virker. Teamutvikling er en kontinuerlig prosess som bare kan bli vellykket hvis teamet selv tar ansvar for en kontinuerlig utvikling og forbedring over tid.

Lykke til!