KORT OM TEAMUTVIKLING

1.  HENSIKTEN MED TEAMUTVIKLING:


2.  TO DEFINISJONER AV TEAM....

"Et team er en velfungerende arbeidsgruppe hvor medlemmene alle er gjensidig aktive, avhengige av hverandre og har felles mål"

"Et team er et lite antall mennesker med komplementære ferdigheter som er forpliktet til et felles formål, felles prestasjonsmål og tilnærming som de holder hverandre gjensidig ansvarlige for".


3.  HVA ER EGENTLIG ET TEAM?


4.  KARAKTERISTISKE TREKK VED ET TEAM:


5.  FORSKJELLEN PÅ EN GRUPPE OG ET TEAM:

HVA ER ....

EN GRUPPE?


ET TEAM?

SVAK   


- Felles vurderinger
- Gjensidig avhengighet
- Uttrykte følelser
- Sosiale ferdigheter
- Konsekvenser
- Intensitet
- Tillit
- Konfliktløsning
- Evne til å lytte
- Enstemmighet
- Samarbeide
- Fokus på gruppeprosesser

          STERK


6.  HVORFOR ARBEIDE I TEAM?


7.  HVORFOR TEAM?

"Den ideelle personen for en jobb finnes ikke fordi hun ikke eksisterer!"

Vedkommende skal være:

Intelligent og dyktig    OG ikke for flink
Sterk og overbevisende OG følsom overfor andre
En dynamisk pådriver OG tålmodig
En flytende taler OG en god lytter
Besluttsom OG reflekterende

Men et team kan:      

Mestre kompleksitet
Ta ut gevinster av ulikhet fordi:

Ingen er perfekt - men et team kan bli det! 
   

8.  BARRIERER FOR TEAM. NOEN EKSEMPLER:

Strukturelle:

Sosiale/ kulturelle:

 

meny.gif
          (592 bytes)

meny.gif
          (592 bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Innledning

Hovedside

Teamets utviklingsfaser