AKVARIET (INDIVIDUELLE TILBAKEMELDINGER)

Formål:

Gi individuelle tilbakemeldinger til deltakerne i et team/ gruppe på hva vedkommende er dyktig på samt forbedringsområder.

Antall deltakere:

Forutsetningen for denne øvelsen er at de som deltar er et team eller en naturlig arbeidsgruppe som kjenner hverandre rimelig godt, og dermed er i stand til å gi personlige tilbakemeldinger til hverandre. (Antall deltakere begrenser seg derfor selv i selve gruppen).

Tidsramme:

Beregn 15 minutter pr. deltaker, iberegn pauser mellom hver 3-4 deltaker, og en 15 minutters oppsummering i etterkant av opplevelsen av selve øvelsen. .

Gjennomføring:

 1. Teamet setter seg i en ring slik at alle kan se alle. Det lages en "vegg" eller en plass utenfor sirkelen hvor den som skal få tilbakemelding kan sitte. (Det er viktig at teamet ikke kan se vedkommende). Gjennomgå følgende instruksjoner med teamet:
 2. En for en går deltakerne bak "veggen" og setter seg. Deretter starter resten av teamet å snakke om vedkommende som om han eller hun ikke er tilstede. (Det er veileders oppgave å passe på at det snakkes om og ikke til vedkommende).
 3. Teamet kan snakke om hva de vil, men fokuserte områder bør være hvordan de oppfatter vedkommende, forbedringsområder og hva vedkommende er dyktig til. La samtalen gli naturlig. Mens denne seansen pågår skal "hovedpersonen" forholde seg helt taus, og kun gjøre egne notater. Det er ikke et must at alle må si noe om alle.
 4. Etter at gruppen har snakket seg ferdig (veilederen må her styre på tiden hvis dette er nødvendig), kommer "hovedpersonen" tilbake og setter seg i sirkelen. Han eller hun skal nå kommentere på følgende punkter:
  1. Hvordan var det å sitte på veggen?
  2. Hva la vedkommende spesielt merke til/ hva ble oppfattet som viktig av tilbakemeldingene? Hva vil vedkommende gjøre noe med, og hvordan (hvilke aktiviteter) og når skal vedkommende gjøre noe med dette?
  3. Utdypende spørsmål til noe av det som ble sagt.

Vedkommende kan ikke starte å krangle eller "ta igjen" mot noen har sagt eller lignende, og forsøk å unngå forsvarstaler etter at vedkommende setter seg tilbake i sirkelen. Se på enhver tilbakemelding som en personlig gave fra resten av teamet!

 

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Teamets spilleregler

Meny verktøykasse

Scrabble