3M-METODEN

Bruksområder:

Kreativitetsinnspill, gruppediskusjoner, forberedelser til presentasjoner med mer.

Hjelpemidler:

Flipover-ark, 3M-lapper i ulike farger, malertape og tusjer (gjerne i flere farger).

Gjennomføring:

1. Prosessleder henger en eller flere store flipoverark (som er tapet sammen på veggen). Hvis en ønsker å fokusere kun på en problemstilling bruker man kun ett ark, hvis det er flere problemstillinger lager man et ark for hver problemstilling. (Et alternativ er også å ha et stort bord eller golv og arbeide på dette).

2. Foran hvert ark plasseres et bord hvor det legges ut 3M-lapper eller større papplater (15x25 cm). Disse lappene kan ha like eller ulike farger.

3. Deltakerne får nå presentert problemstillingen eller det de skal gi sine innspill på. Dette kan allerede være skrevet på flipover-arket, skrevet på et flipover-stativ eller kun bli lest opp av prosessleder. Det er følgende spilleregler:
A) For hvert innspill skal deltakerne skrive en lapp, gå frem til flipoverarket og si høyt hva de har skrevet. (De skriver en lapp for hver ide/ innspill de har).
B) De har ikke lov til å snakke med hverandre under gjennomføringen, men kan gjerne bygge videre på innspill som kommer opp på veggen.
C) Alle har lov til å mene hva de vil. Ikke noe innspill er for dumt.
D) På slutten kan prosessleder la deltakerne få snakke sammen og diskutere innspill.

4. Etter at gruppen har "tømt seg" for innspill og ideer åpner prosessleder for en spørsmål- og oppklareringsrunde.

5. Gruppen får nå i oppgave å sortere og gruppere innspillene. Det skal lages "klaser" av lapper som hører sammen. (Er det flere grupper arbeider hver gruppe hele tiden på sitt eget ark). Fordelen med nettopp 3M-lapper er at de lett kan flyttes rundt på arket.

6. Etter at innspillene er sortert lages en ny flipover hvor sammenfatningen av innspillene oppsummeres. Dette skal være en forenkling og prosessleder kan for eksempel velge å be hver gruppe komme de 3 viktigste punktene som er kommet ut av prosessarbeidet.

7. Gruppepresentasjon ved flere grupper: Gruppene samles foran hvert ark, og gruppen presenterer hva de har kommet frem til. En person får i ansvar å skrive på kommentarer som kommer fra de andre gruppene. Sørg for at en person (eventuelt en fra hver gruppe) får i ansvar å renskrive gruppens arbeide som deretter samles i et dokument. NB! Prosessleder bør feste lappene med tape slik at de ikke faller av etter hvert.

 

Alternative arbeidsmåter:

3M-lapper/ papplater kan ha forskjellige farger som symboliserer ulike innspill. En vanlig vri er å benytte røde, grønne og gule lapper, hvor røde lapper benyttes på ting som ikke er bra/ ikke fungerer, grønne lapper på det som er bra og gule lapper til nøytrale kommentarer. (Tenk trafikklys).

Prosessleder kan på forhånd tegne inn oversikter på flipoverarket, f.eks. et organisasjonskart som lappene plasseres på. Blir denne oversikten stor anbefales det å bruke større papir likt en veggavis.

Er det flere grupper kan deltakerne rullere og gi sine innspill til flere gruppearbeider. Det anbefales da at en person fra den opprinnelige gruppen hele tiden er "på sin post" for å forklare hvordan gruppen har tenkt, og hva de ulike innspillene betyr.

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Cafè Dialog

Meny verktøykasse

Visualisering