2 + 1

Bruksområder

2 + 1 er en coachingmetode som er beregnet på tilbakemelding og vekst. Den er i prinsippet uhyre enkel å gjennomføre, samtidig som den krever modenhet av deltakerne. Den kan benyttes til nær sagt alt forbedringsarbeide, så som personlig utvikling, teamutvikling, lederutvikling, kvalitetsforbedringer med mer. Denne øvelsen kan gjennomføres med eller uten en prosessleder, men det er en klar fordel om en prosessleder hjelper til i starten hvis øvelsen er ukjent, og til deltakerne føler seg komfortable med å gi denne type tilbakemelding.

Hjelpemidler

Det trengs ingen spesielle hjelpemidler, men det er kjekt å ha noe å notere på underveis.

Gjennomføring

Tankegangen bak 2 + 1 er å gi tilbakemelding på to områder hvor en person eller en gruppe fortjener ros, og et forslag til forbedring. Filosofien er at når hovedvekten legges på det positive er det lettere å være åpen og tydelig på et forbedringsområde. Flere store bedrifter (for eksempel Honda) har gjort denne type forbedringsarbeide til en del av sin bedriftskultur. En kan snakke som "verdens enkleste kvalitetssystem".

Ærlighet og gode intensjoner er stikkord i 2 + 1 tankegangen. Hensikten er ikke å gi kritikk eller "henge noen på veggen", men et oppriktig ønske (positive intensjoner) om å hjelpe en person eller en gruppe til vekst og utvikling. Dette stiller blant annet følgende viktige krav:

En god setting for gjennomføring av øvelsen. Det bør være en positiv stemning av trygghet slik at hver enkelt både tør å gi ærlige tilbakemeldinger på forbedringsområder, samtidig som det føles komfortabelt å få og gi ris og ros.

Den enkelte bør være bevisst på hvordan vedkommende kommuniserer både positive sider og forslag til forbedring. Det bør være konsistens mellom ord, kroppsspråk og tonalitet slik at budskapet blir oppfattet troverdig og kongruent. Ved individuell tilbakemelding: Spør også bestandig om den du gir tilbakemelding til ønsker forslag til forbedringer. (Det er ikke sikkert vedkommende er i en tilstand hvor dette er riktig…..).

Den som mottar forslag til forbedringer bør ta dette som en gave og ikke som kritikk. Det er en utfordring å motta forslag til forbedringer og se på dem som en positiv hjelp og ikke som surmaget kritikk.

For mange er det både uvant og litt ubehagelig å gi slike direkte og personlige tilbakemeldinger på ros og forbedring. Men som med det meste: Med litt trening glir alt så mye lettere og ganske snart føles dette helt naturlig. Det er som å trene inn en ny ferdighet, men også en ny "bedriftskultur".

Når en kommuniserer ros og forbedringer er det viktig å fokusere på reelle data og ikke på tolkning. Eksemplifiser og vis til konkrete situasjoner og handlinger som underbygger tilbakemeldingen. Noen gode eksempler:

Etter å ha gitt Jan tilbakemelding på 2 områder hvor jeg synes han er dyktig: "Jan… ønsker du et forslag til forbedring? ….. Jeg synes av og til du tar beslutninger litt for mye på egen hånd. Husker du på siste møte i Oslo da du tok beslutningen om å ikke investere i det nye EDB-systemet uten å rådføre deg med andre?" (Viser konkret til en hendelse = data).

Eller (etter to positive tilbakemeldinger) : "Ingrid… Får jeg gi deg et råd til forbedring? ….. Husker du forrige onsdag da jeg leverte siste salgsrapport til deg? Jeg har enda ikke fått noen tilbakemelding. Dette har hendt flere ganger, og mitt råd til deg når det gjelder forbedring er å bli flinkere til å følge opp saker du mottar fra oss medarbeidere".

 

Noen eksempler på når 2 +1 kan brukes:

I individuelle coachingsamtaler. (Hva kan jeg forbedre meg på som person).

I teamutviklingssamtaler. (Hva kan vi forbedre oss på som gruppe)

I kvalitetssirkler. (Hva kan vi forbedre ved våre arbeidsprosesser).

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

Coachingmodell2

Meny verktøykasse

Trillingecoaching