wpeB.jpg (14543
        bytes)         tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
         bytes)    nesteside.gif (616 bytes) 

Noen tanker om menneskesyn:

TEORI X OG TEORI Y (Douglas McGregor, 1960).

Teori X.

Gjennomsnittsmennesket

- føler ubehag ved å arbeide og unngår det
- må derfor tvinges, kontrolleres, dirigeres og trues med straff for å yte en rimelig innsats
- foretrekker å bli dirigert, ønsker å unngå ansvar, og krever fremfor alt trygghet

Teori X beskriver ikke hvordan mennesker er, men hvordan de blir når det utøves regelstyrt ledelse.

Teori Y.

- Gjennomsnittsmennesket nærer ikke noen medfødt motvilje mot arbeide
- Kontroll og trusler om straff er ikke de eneste midler som kan få folk til å yte en innsats
- Identifisering med en målsetting avhenger av de belønninger som knyttes til gjennomførelse
- Evnen til å være kreativ og oppfinnsom i løsningen av organisasjonens problemer er tilstede hos mange
- Under de forhold som det moderne arbeidsliv fungerer, blir gjennomsnittsmenneskets intellektuelle kapasitet, kun delvis utnyttet

Teori Y peker på muligheter for menneskelig utvikling. Det er ikke spørsmål om hvordan mennesket er, men om hva det kan bli.


wpeB.jpg (14543
        bytes)