wpeB.jpg
    (14543 bytes)                                                   meny.gif (592 bytes)     

SITATER:

Her er en samling sitater som først og fremst knytter seg til områder omkring
læring, verdibasert ledelse, personlig utvikling og vekst.

Om lederskap:

Lederskap er å skape en verden som folk vil ønske å tilhøre.

Paiscal.

wpeB.jpg (5823
     bytes)

Om ledelse i hierarkiske organisasjoner:

Life at work is like a tree full of monkeys
All on different limbs at different levels
Some monkeys are climbing up, some down
The monkeys on top look down and see a tree full of smiling faces
The monkeys on the bottom look up
and see nothing but assholes.

wpeB.jpg (5823 bytes)

Om forenkling:

Jo mer man vet desto mere forenkler man.

Elbert Hubbard.

Orden og forenkling er de første skritt
i retning av å miste noe.

Thomas Mann

Kunsten er å gjøre det umulig mulig
Det mulige enkelt
Og det enkle elegant

wpeB.jpg (5823 bytes)

Om læring:

Læring er ikke først og fremst en rett, men en plikt.

Vi vet ikke en milliondel av en prosent av noe som helst.

Thomas Alva Edison

Det er bedre med ett seminar i hodet enn ti på høyfjellet

Matz Sandman

Sår du en gang, høster du en gang.
Planter du et tre, hsøter du ti ganger.
Underviser du menneskene høster du hundre ganger.Ksuan Tsu

Hvis du gir en mann en fisk, har han mat foe en dag.
Hvis du lærer ham å fiske, har han mat for resten av livet.Ksuan Tsu

 wpeB.jpg (5823 bytes)

Om lojalitet:

Du kan ikke forlange lojalitet.
Lojalitet er noe du gjør deg fortjent til.

wpeB.jpg (5823
          bytes)

Jeg har tre skatter som jeg vokter og steller.
Den ene er kjærligheten.
Den andre er sannheten.
Den tredje er ydmykheten.
Bare den som elser er uredd,
bare den nøysomme - er storslagen,
bare den ydmyke - er skikket til å lede.

Lao Tse

wpeB.jpg (5823
          bytes)

Om tillit:

Tillit bygges opp i millimeter,
og brytes ned i metersvis.

Hans Olav Håkonsen

wpeB.jpg (5823
          bytes)

Kun med hjertet kan man se riktig.
Det vesentlige er usynlig for øyet.

Antoine De Saint-Exupèry
(Den Lille Prinsen).

wpeB.jpg (5823
          bytes)

GLEM IKKE LEKEN!

"All læring som ikke er inngått i form av lek er forfeilet"
sa Platon - 400 år før vår tidsregning.
"Alle viktige utviklingsresultater skjer gjennom lek"
sa Bubler - mange hundre år senere
"Mister du evnen til lek, mister du evnen til selve livet"
sa Andre Bjerke.

Hvordan er din evne til å utnytte Homo Ludens, det lekende menneske?

wpeB.jpg (5823
          bytes)

Hvis du gir en mann en fisk,
har han mat for en dag.
Hvis du lærer ham å fiske,
har han mat for resten av sine dager.

Ksuan-tsu

wpeB.jpg (5823
          bytes)

Det er edelt å være god,
men å undervise andre
i hvordan de skal bli gode,
er edlere- og mindre besværlig.

Mark Twain

wpeB.jpg (5823
          bytes)

Mange mennesker tar ingen sjanser
Særlig ikke hvis det er sjanser for å lære noe

Henrik Holt Larsen

wpeB.jpg (5823
          bytes)

 Det som ikke er så vanskelig at du dør av det,
lærer du noe av.

wpeB.jpg (5823
          bytes)

Sår du en gang, høster du en gang
Planter du et tre, høster du ti ganger
Underviser du menneskene,
Høster du hundre ganger.

Ksuan Tsu

 wpeB.jpg
          (5823 bytes)

Det jeg hører, glemmer jeg
Det jeg ser, husker jeg
Det jeg gjør, forstår jeg

Confucius 451 B.C

 wpeB.jpg
          (5823 bytes)

Det er ingen storhet der det ikke er
enkelhet, godhet og sannhet.

Leo Tolstoy.

 wpeB.jpg
         (5823 bytes)

Dersom du tror du kan eller tror du ikke kan,
har du rett.

Henry Ford.

 wpeB.jpg
        (5823 bytes)

Forutsetningen for at du kan være engasjert,
er at du kan se meningen med et du gjør.

Det er en utfordring i enhver stilling og i enhver handling.
Kun du kan finne utfordringen.
Finn den!
Finnerlønnen er stor!
Det som er verdt å gjøre, er verdt å gjøre godt.

wpeB.jpg (5823
        bytes)

Den største årsak til utbrenthet:

Er mangel på involvering-
gjennom ansvarlig- og myndiggjøring -
og mangel på tilbakemelding.

Hans Olav Håkonsen.

wpeB.jpg (5823
        bytes)

Alt du gjør har en virkning i fremtiden,
og får du en virkning i dag,
har den en årsak i fortiden.

Albert Einstein.

wpeB.jpg (5823
        bytes)

Vanlig folkeskikk er ikke så vanlig lenger!

wpeB.jpg (5823
        bytes)

Du skal vite av hvis du velger å ikke velge,
velger du likevel.

Jean Paul Sartre

wpeB.jpg (5823
        bytes)

Valget selv er avgjørende for personlighetens innhold;
Ved valget synker personligheten ned i det valgte,
og når den ikke velger, visner den i tæring.

Søren Kierkegaard. (Om ansvar og valg).

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Vedrørende byråkrati og definisjonen på en pyramide:
Bevis på at det ikke alltid er plass øverst.

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Når en byråkrat gjør en feil og fortsetter å gjøre den, blir den som regel ny politikk.

James H. Boren.

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Definisjon av byråkrati:

Overdreven utøvelse av ansvar for en enkelt del -
uten hensyn til helheten.

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Den beste måten å unngå å gjøre feil på,
er å la være å gjøre noe.

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Den som står med begge beina plantet på jorda,
står stille.

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Gjør du tingene slik du alltid har gjort dem,
vil du ende opp slik du alltid har vært!

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Et kompromiss er kunsten å dele en kake
slik at alle tror de har fått det største kakestykket.

Ludvig Erhard

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Grunnen til at elver og sjøer
mottar hyllest fra tusener av småbekker
er at de holder seg lavere enn dem.
Derfor er de i stand til å regjere over dem.

Lao Tse.

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Jeg har tre skatter
som jeg vokter og steller.
Den ene er kjærligheten,
den andre er sannheten,
den tredje er ydmykheten.
Bare den som elsker er uredd,
bare den nøysomme - er storslagen,
bare den ydmyke - er skikket til å lede.

Lao-Tse.

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Visdom betyr å strebe etter
de beste mål
med de beste midler

Francis Hutcheson

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Med mindre vi tenker riktig kan vi ikke handle,
og der tenkingen er riktig vil rett handling følge.

Henry George

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Det er ikke nok å gjøre tingene riktig.
Det viktigste er å gjøre de riktige tingene.
Til rett tid.

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Å spørre om hvem som burde være sjef
Er som å spørre hvem som burde synge tenor i koret
Det bør selvsagt være den som kan synge tenor

Henry Ford

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Hvis du vil lede mennesker, skal du gå bak dem

Laozi.

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Ledelse synes å være det
å få andre til å ønske og gjøre noe
du selv er overbevist om bør gjøres.

Vance Paccard

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Der hvor det er liv er det ledere,
og der hvor det er ledere er det noen ganger liv.

Henrik Holt Larsen

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Enhver sannhet passerer gjennom tre stadier før den erkjennes:
Først latterliggjøres den -
så motarbeides den -
og så anses den som selvsagt.

Arthur Schopenhauer, filosof, 1788-1860.

 wpeB.jpg
       (5823 bytes)

Du må vende blikket innover for å finne dine verdier,
men se dypere etter perspektiv.

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Om tid og stress:

Heve du ikkje tid, får du taka deg tid.

Ordspråk fra Telemark.

Du blir ikke stresset av det du gjør,
men av alle tingene du skulle ha gjort.

Ukjent

Det er ikke tiden vi får i gave,
men øyeblikket.
Denne gaven omskaper vi til tid.

Georges Poulet.

Livet består av mer enn å øke farten på det.

Mahatma Gandhi

Han red som en gal i alle retninger...

 wpeB.jpg (5823
       bytes)

Henrik Ibsen om å forandre holdning:

"Ja, tenke det; ønske det;ville det med; -
men gjøre det! Nei, det skjønner jeg ikke!"

Fra Per Gynt

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Det er viktigere å gjøre som man sier, enn å si hva man skal gjøre".

wpeB.jpg (5823
       bytes)

 

wpeB.jpg (5823
       bytes)

 Det er viktigere å få organisasjoner til å fungere enn å omorganisere funksjoner.

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Skrevet på kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare, og det andre for mulighet.

John F. Kennedy.

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Man må arbeide
Om ikke av lyst så ihvertfall av desperasjon
For det viser seg ved nærmere betraktninger
at arbeid er mindre kjedelig enn fornøyelser.

Charles Baudelaire

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Forutsetningen for at du kan være engasjert,
er at du kan se meningen med det du gjør.
Det er en utfordring
i enhver stilling og i enhver handling.
Kun du kan finne utfordringen.
Finn den!
Finnerlønnen er stor!
Det som er verdt å gjøre, er verdt å gjøre godt.

wpeB.jpg (5823
       bytes)

 Om kreativitet:

Kreativitet er bare et fint navn på vanlig aktivtet.....
Enhver aktivitet blir kreativ
når personen gjerne vil gjøre det riktig, eller bedre.

John Updike

wpeB.jpg (5823
       bytes)

Det som teller er å aldri slutte å stille spørsmålstegn.

Albert Einstein

 wpeB.jpg (5823
       bytes)

Om læring og lærnede organisasjoner:

Det er tre typer virksomheter:
De som aldri oppdaget hva som skjedde.
De som ser tingene skjer.
De som sørger for at tingene skjer.

Når forandringens vinder blåser, bygger noen skjul for vinden.
Verdibasert lærende organisasjoner bygger vindmøller.

opp.gif (1348 bytes)

 
wpeB.jpg (14543
       bytes)