wpeB.jpg (14543
        bytes)         tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
         bytes)    nesteside.gif (616 bytes) 

NOEN ORD TIL ETTERTANKE OMKRING OMSTILLING:

En norsk og en japansk bank avtale en årlig kapproing med åtter.
Begge mannskapene la seg i hardtrening, og da konkurransen endelig kom,
var begge lagene i toppform. Likevel vant japanerne med en kilometer.

Etter nederlaget var moralen selvsagt helt på bunn i den norske banken.
Ledelsen besluttet derfor at alt skulle gjøres for at banken skulle vinne neste år.
Det ble nedsatt en prosjektgruppe for å undersøke hvor problemet lå.
Etter nøye undersøkelser fant gruppen ut at japanerne hadde syv mann til å ro,
og en til å styre. Nordmennene derimot hadde en mann til å ro, og syv til å styre.

I denne krisesituasjonen viste ledelsen for en gangs skyld betydelig handlekraft.
De ansatte straks et rådgivningsfirma til å undersøke det norske lagets struktur.
Etter flere måneders arbeid konkluderte de med at det var for mange til å ro.

På bakgrunn av ekspertenes rapport ble det straks foretatt endringer i lagets struktur.
Man fikk nå fire styrmenn, to overstyrmenn, en styreleder og en roer.
Dessuten besluttet ekspertene å gi roeren større arbeidsområde og mer ansvar.

Året etter vant japanerne med to kilometer.

Da sparket den norske banken roeren med begrunnelse i dårlige resultater,
samtidig som de bestemte seg for å utvikle en ny båt.
Rådgivningsfirmaet ble rost for sin innsats,
og ledelsen ble berømmet for å ha gjennomført et godt prosjekt.wpeB.jpg (14543
        bytes)