wpeB.jpg (14543
        bytes)         tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
         bytes)    nesteside.gif (616 bytes) 

LOVEN OM UANSVARLIGHET

§ 1 Jeg har mange rettigheter - men ingen plikter.

§ 2 Jeg har rett til å ha det godt. Hvis jeg ikke har det godt, er det ikke min skyld.
        Det er regjeringens, politikernes, samfunnets eller virksomhetens skyld.

§ 3 Jeg har mange evner og behov som det er samfunnets og virksomhetens
        ansvar å utvikle og tilfredsstille.

§ 4 Når virksomheten har problemer er dette ledelsens ansvar alene.
        Jeg er henvist til tilskuerbenken. Derfra kan jeg uten risiko komme med tilrop.

§ 5 Det er ledelsens plikt å dra meg med i beslutninger.
        Jeg behøver imidlertid ikke å ta stilling til beslutninger.
        Jeg behøver ikke å bidra med konstruktiv kritikk eller alternative forslag.
        Jeg nøyer meg med å påpeke feil og mangler i ledelsens forslag.

§ 6 Jeg har rett til trygghet - ellers kan jeg ikke være effektiv.
        Jeg har ingen plikt til å være effektiv for å kunne føle meg trygg.


wpeB.jpg (14543
        bytes)