wpeB.jpg (14543
        bytes)         tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
         bytes)    nesteside.gif (616 bytes) 

Å VÆRE LEDER

Sjefen driver sine folk
Lederen inspirerer sine medarbeidere

Sjefen er avhengig av sin autoritet
Lederen er avhengig av tillit

Sjefen vekker frykt
Lederen utstråler forståelse

Sjefen sier "jeg"
Lederen sier "vi"

Sjefen viser hvem som har feil
Lederen viser hva som er feil

Sjefen vet hvordan det er gjort
Lederen vet hvordan det skal gjøres

Sjefen forlanger respekt
Så: Vær leder, ikke sjef.

Gjengitt av Doris Lessing etter en plakat på veggen
i et regjeringskontor i Harare, Zimbabwe.wpeB.jpg (14543
          bytes)