wpeB.jpg (14543
        bytes)         tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
         bytes)    nesteside.gif (616 bytes) 

DE 3 STEINHOGGERNE -  OM Å VÆRE MESTER I SITT FAG:

En historie fra middelalderen:
Tre steinhoggere arbeidet i et steinbrudd med å hogge
til samme type steinblokker.
En langveisfarende kom forbi og spurte hver av de tre
hva de drev med:

"Jeg hogger stein", sa den første.
"Jeg lager en trapp", sa den andre.
"Jeg er med å skaper en katedral", sa den tredje.

Hvor går din oppmerksomhet i forholdt il arbeidet?
Hugger du stein eller bygger du katedral?


wpeB.jpg (14543
        bytes)