Tre rette kvadrater?

Er kvadratene rette eller skjeve? 

En litt annen utgave av kvadratillusjonen:

      meny.gif (592
                  bytes)