Visual illusion 9: DEN MEST KJENTE AV DEM ALLE:     
"Ser du den unge og den gamle damen?"

ill2.jpg (143542 bytes)

tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
                  bytes)    nesteside.gif (616 bytes)               FASIT