Visual illusion 7: Den mest spennende av dem alle.     
(Du ser nok en gammel mann, men hva mer....).

ill10.gif (21176 bytes)

tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
                  bytes)    nesteside.gif (616 bytes)                           FASIT