Visual illusion 5: DANSER ELLER HÅND?

ill5.jpg (48370 bytes)   

tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
                  bytes)    nesteside.gif (616 bytes)           FASIT