Visual illusion 17: SPØKELSE....?

Hva er det første du ser? En hodeskalle eller et konverserende par?

 

   

Er det en dame eller en hodeskalle?

 

tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
                  bytes)