Visual illusion 15: To dyr
     
Hva ser du i bildet? 


(Bildet kan være en sel eller et esel).

tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
                  bytes)    nesteside.gif (616 bytes)