Visual illusion 14: Fuglen og øyen
     
Hva ser du i bildet? Antakeligvis en stor fugl som spiser en liten mann. Men bildet kan også være noe annet...

Hvis du gir opp.... Trykk her!

tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
                  bytes)    nesteside.gif (616 bytes)