Visual illusion 13: Kvinneansiktet
     
I utgangspunktet ser du antakeligvis kun et bilde med sorte prikker. Det er imidlertid gjemt et kvinneansikt inne i bildet...

Hvis du ikke klarer å se det: Forsøk fra ulik distanse, vinkler og lysforhold.

tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
                  bytes)    nesteside.gif (616 bytes)