Visual illusions: Den perfekte sirkel 
  

 

Synes du sirkelen ser ikke er helt rund? Kun optisk bedrag!  

 tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
                  bytes)     nesteside.gif (616 bytes)