Visual illusions: Bokstaven

Ved f°rste °yekast ser du antakeligvis kun streker i dette bildet, men se n°yere etter.... 
  

 

   

 tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
                  bytes)     nesteside.gif (616 bytes)