Visual illusions: Spiral eller sirkler?

Ser du en spiral eller en rekke sirkler?


Her er en annen utgave:

Det er faktisk sirkler. Sjekk hvis du ikke tror det...

 tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
                  bytes)     nesteside.gif (616 bytes)