Visual illusions: Sirkel-illusjon

Ser du en sirkel? (I tilfelle er det °ynene dine som bedrar deg...)

 tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
                  bytes)     nesteside.gif (616 bytes)