Visual illusions: Den bølgende firkanten

Ute på "bøljan den blå"?

Ser denne bøyd og tøyd ut? Linjene er helt rette....   

 tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
                  bytes)     nesteside.gif (616 bytes)