VENSTRESPALTE-ØVELSE

© Tekst og grafikk: Stein Tore Nybrodahl

"Det største ikke utforskede territoriet i verden, er området mellom våre ører".
Bill O’Brian.

Molekyl1.jpg (4373
     bytes)Venstrespalte-øvelsen er en teknikk for å arbeide og bli kjent med sine egne mentale modeller. Øvelsen viser hvordan vi tenker og handler på bakgrunn av de antakelser (mentale modeller) vi har om oss selv og andre. Den hjelper oss dessuten til å se hvordan vi sorterer hva vi snakker og tier om. Øvelsen viser at vi ofte kommer opp i situasjoner som vi føler vi ikke behersker godt nok. Venstrespalte-øvelsen viser at vi i disse situasjonene kunne ha kommunisert på en annen måte med langt bedre resultat. Dette gjelder spesielt med henblikk på kontroll- og læringsmodus, argument- og undersøkelsesmatrisen og bruken av slutningsstigen. Disse tre verktøyene er også gode hjelpemidler i arbeidet med venstrespalte øvelsen. (Venstre-spalte-øvelsen ble utviklet av Chris Argyris og Donald Schön, og første gang presentert i boken "Theory in Practice" i 1974).

Øvelsen viser at vi alle har mentale modeller, og bringer dem på en enkel måte frem i lyset. Øvelsen lykkes nesten alltid med å bringe frem skjulte meninger og antakelser, og viser hvordan dette påvirker kommunikasjon og adferd. Noe av det viktigste vi kan lære av venstrespalte-øvelsen er hvordan vi undergraver mulighetene for å lære i konfliktfylte situasjoner.

Metoden går ut på å skrive et case som belyser dine kommunikasjonsmønstre, dvs. dine bruksteorier. Øvelsen kan deles i 4 steg:

Steg 1: Valg av problem. Du kan enten ta utgangspunkt i et eksempel hvor det allerede har hendt noe i form av en samtale, eller et eksempel hvor du planlegger å ta opp en sak med en eller flere andre (et tankeeksperiment). Problemet bør helst ikke ligge for langt bak i tid (2-3 måneder). Velg et problem som du ikke oppfatter som dagligdags, men benytte et case hvor du synes du har gjort ditt beste, men likevel ikke lyktes i din kommunikasjon eller med dine intensjoner. Eksempler på dette kan være at du har blitt misforstått, ikke har fått frem din egen mening, kommunikasjonen mellom dere har gått i stå, det har blitt uenighet/ konflikt osv.

Gi innledningsvis en kort beskrivelse på 4-6 linjer omkring:

* Hvilken situasjon du befant deg i...

* Hva som var intensjonen med samtalen...

* Hva du ønsket å oppnå...

* Eller andre opplysninger som er relevante å vite for andre som ikke kjenner situasjonen du sto oppe i...


Molekyl4.jpg
      (4160 bytes)Steg 2: Høyrespalten
(Hva som ble sagt). Gjenskap situasjonen i ditt eget hode, og dialogen som forekom. Velg ut den delen av samtalen du synes er viktig (den delen hvor kommunikasjonen "gikk i stå"). Ta et ark og del siden i to spalter på midten. På høyresiden skriver du samtalen slik du husker den foregikk, eller slik du tror den vil foregå. Replikkene skrives ned som i et skuespill. Denne samtaledelen bør få plass på 2 sider (maks. 6-7 replikker fra hver av partene). Fyll ut hele høyrespalten før du går til venstrespalten.


Steg 3: Venstrespalten
(Hva du tenkte, hørte og følte men ikke sa). Etter at du har fylt ut høyrespalten går du tilbake til starten av samtalen og fyller inn i venstrespalten det du tenkte, hørte og følte men ikke sa på de ulike trinn i samtalen.


Et eksempel på et slikt case:

HVA JEG TENKER, HØRER OG FØLER, MEN IKKE SIER HVA SOM FAKTISK BLE/ BLIR SAGT
Han sier svært lite. Kanskje han ikke likte forslaget mitt? Jeg: Hvordan likte du forslaget mitt?
Javel, ja. Du tar deg aldri tid til noe jeg  arbeider med. Han har sikkert ikke sett på det engang. Leder: Jeg har ikke rukket å lese det enda, men i utgangspunktet så det greit ut.
Han tror kanskje jeg er inkompetent. Du er neimen ikke spesielt gløggdu heller! Jeg: Når tror du får tid til å se på det?
Jeg visste det! Han er totalt uinteressert. Greit for meg. Jeg skal finne andre kanaler for å få forslaget igjennom. Leder: Det kan jeg ikke svare på. Det er så utrolig mye å gjøre for tiden.
Synd for deg at du ikke gidder å bry deg. Jeg skal sørge for at du skal få problemer med å forklare deg nårforslaget kommer på bordet fra noenandre. Jeg: Jeg hører vel fra deg da.

Dette er et eksempel på en samtale hvor høyre og venstrekolonnen sier to vidt forskjellige ting. Det som i høyrekolonnen ser ut som en ganske uskyldig samtale, får helt andre dimensjoner av konflikt og samarbeidsproblematikk når venstrespalten dras inn i sammenhengen. Det skal liten fantasi til for å forestille seg hva denne tolkningen og manglende formen for klar kommunikasjon kan føre til av problemer og misforståelser.


Steg 4: Refleksjon
. Hvordan benytte venstrespalten som en ressurs? Venstrespalten viser deg en del av dine tankemønstre (mentale modeller) som kan skape problemer for deg i din daglige kommunikasjon. Du kan lære en hel del av å skrive ut en samtale på denne formen og etterpå analysere den ved hjelp av venstrespalten. Ofte vil du finne du selv er en medvirkende årsak til kommunikasjonsproblemer du tillegger andre.

Skriv f.eks. ned caset rett etter en slik situasjon, la det ligge noen dager, og ta det frem og analyser det. Gjennomgå ditt eget tankesett som om du var en utenforstående person som så på deg selv. Når du reflekterer kan du stille deg selv følgende spørsmål:

 Hva var det som fikk meg til å føle og tenke på denne måten?

Hva var min intensjon? Hva forsøkte jeg å oppnå?

Oppnådde jeg de resultatene jeg ønsket? I tilfelle nei, hvorfor ikke?

Hvordan bidro min muntlige kommunikasjon til problemet?

Hvorfor sa jeg ikke det jeg tenkte og følte i venstrespalten?

Hvilke antakelser gjorde jeg om motparten?

Hva hindret meg i å opptre annerledes?

Hvordan kan jeg benytte venstrespalten som en ressurs for å forbedre min kommunikasjon?

tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Slutningsstigen

Toppen av siden

Gjennombruddstenkning