INNØVD INKOMPETANSE

© Tekst: Stein Tore Nybrodahl.

"Du skal være forsiktig med hvem du lytter til, for det som går inn i din hjerne går aldri ut igjen".
Socrates.

Hjernen3.jpg (4013
     bytes)Hjernen vår er en uhyre intelligent "maskin". Noe av det den er spesielt dyktig til er å kjenne igjen mønstre og reagere lynraskt på disse. Den er også meget dyktig til å se sammenhenger og helhet, og arbeider ut fra dette. Tenk deg når du står i et lyskryss og venter på grønt lys. Når det grønne lyset kommer reagerer hjernen automatisk og gir beskjed til kropps-funksjonene om å sette bilen i bevegelse forover. Dette skjer ubevisst uten at du selv tenker igjennom alle de bevegelsene du må utføre. Dette er et eksempel på at hjernen kjenner igjen et mønster og dermed handler. Vi kan kalle hele denne operasjonen for en mental modell omkring bilkjøring.

Som vist i eksemplet ovenfor er valg av handling ofte automatisert. Dette gjelder særlig i truende og pinlige situasjoner. Vi har innlærte programmer som i brøkdelen av et sekund forteller oss hva vi skal gjøre. Vi behersker dem uten å tenke over hva vi gjør. Da kobler hjernen inn sine automatiserte valg som et beskyttelsesinstinkt. Dette hadde muligens sin misjon i urtiden da rovdyr kunne ligge på lur rundt hver en sving, men det kan reises spørsmål om vi i dag ikke benytter denne "forsvarsmekanismen" på en feil .

Ofte styres mennesker kun av noen få hovedprogrammer som dominerer vår adferd. De "innøvde" programmene kan undergrave evnen til å løse problemer som oppstår i vanskelige situasjoner. Slike programmer kalles innøvd inkompetanse.

Barn-og-piano.jpg (3115 bytes)Som barn hadde vi en utrolig evne til å lære. Vi lærte oss å krype, gå og snakke i rekordfart, og lærte oss utrolig hurtig å beherske ulike kroppsoperasjoner og komplekse handlinger. Hjernen vår var mindre da en nå. Likevel har de fleste av oss gjennom livet mistet denne unike evnen, gleden og viljen til å lære. Å lære noe nytt kan bli sett på som strabasiøst og lite givende. Vi ønsker helst å forholde oss til det trygge og kjente, til det vi vet vi kan.

Hjernen hos voksne mennesker er like kapabel til læring som hos barn, og det kan være betimelig å stille spørsmålet: Hvor på veien har vi mistet de unike egenskapene for læring som vi hadde som barn? Dette er absolutt et relevant spørsmål i arbeidet med å utvikle en verdibasert lærende organisasjon. Skal vi klare dette må vi gjenskape gleden og viljen til å lære. Denne mistede entusiasmen, glede og viljen til å lære er et eksempel på innøvd inkompetanse som de fleste av oss strir med.

Men innøvd inkompetanse kan også være langt enklere handlinger og reaksjonsmønstre (mentale modeller) som vi har utviklet. Et eksempel på dette er den automatiserte handlingen å gå i forsvar i vår kommunikasjon når noen retter kritikk mot oss eller stiller spørsmål med våre handlinger og meninger.

De innlærte ferdighetene virker så fort at vi ikke merker det. Mangelen på oppmerksomhet er en del av denne innlærte "ferdigheten". Ved å være uoppmerksomme på at vi går i forsvar, undertrykker vi erkjennelsen av noe pinlig. Dette kan kalles innøvd uoppmerksomhet.

tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Mentale modeller

Toppen av siden

To teorier