MENTALE MODELLER

 Pingvin

Mentale modeller er et temahefte skrevet av Stein Tore Nybrodahl. Heftet tar utgangspunkt i kommunikasjonstrening og analyse av generelle kommunikasjonsmønstre. Denne formen for kommunikasjonstrening har sitt utgangspunkt i arbeidet til Chris Argyris og Donald Schön, og er senere bearbeidet og videreutviklet via et bredt spekter av fagfolk.
Heftets ulike kapitler finner du i menyen øverst.

Jeg gjør oppmerksom på at alle rettigheter til dette heftet er reservert, og at reglene omkring rettigheter er de samme på Internett som når heftet foreligger i trykt form. Hele eller deler av dette dokumentet må ikke kopieres eller overføres i annen form: trykket, oppkopiert, elektronisk eller mekanisk, uten tillatelse fra rettighetshaver. (Adresser/ telefon: se nederst på denne siden).© Stein Tore Nybrodahl.
 
Handlingsmønstre og kommunikasjon som baserer seg på automatiske og instinktive reaksjoner fra hjernen letter og forenkler en kompleks hverdag, men kan samtidig være en hindring for forståelse og god kommunikasjon. Antakelser og tanker som blir sannheter uten å sjekke ut hvorvidt dette er riktighet, kan være en farlig ting. Å kunne argumentere for sitt eget syn er viktig, men hvis dette blokkerer evnen til å forstå hva motparten mener vil det fort bli en hindring. Dette heftet tar sikte på å vise hvordan hjernens prefererte måte å kommunisere på ikke alltid er like vellykket. Ved å kjenne disse kommunikasjonsmønstrene kan hver og en av oss forbedre vår egen kommunikajson betraktelig....

Ønsker du å kjøpe dette heftet? Heftet er på 35 sider, har fargeforside, god trykkvalitet, sort-hvitt bilder, plastinnbundet og med spiralrygg. Prisen er 200,- (+ frakt). Send meg en mail, og du får det sendt til ønsket adresse.  Se også Webshop.
E-mail: Stein.tore.nybrodahl@gmail.com .

Jeg gjør oppmerksom på at alle rettigheter til dette teamheftet er reservert, og at reglene omkring rettigheter er de samme på Internett som når heftet foreligger i trykt form. Ingen del av dette dokumentet må kopieres eller overføres i annen form: trykket, oppkopiert, elektronisk eller mekanisk, innlest på bånd eller ved hjelp av annet utstyr uten tillatelse fra rettighetshaver.

Henvendelser kan rettes til:

Stein Tore Nybrodahl
Sandmarkvn. 8A
7550 Hommelvik
E-mail: Stein.tore.nybrodahl@gmail.com
Tlf. mobil : 90 69 46 89

Hovedside Hva er mentale modeller?