1. Innledning 4. To teorier 7. Slutningsstigen 10. Gode åpningslinjer...
  2. Mentale modeller 5. To ulike modus 8. Venstrespalte-øvelsen 11. Balanse av spm. og arg.
  3. Innøvd inkompetanse 6. A-U-matrisen 9. Gjennombruddstenkning 12. Tilbake