HVA ER MENTALE MODELLER?

© Tekst: Stein Tore Nybrodahl.

"Millioner av mennesker så at eplet falt, men Newton var den eneste som spurte hvorfor".
Bernhard M. Buruch, (Rådgiver til Dwight Eisenhower.)

Mentale modeller er de

    - Antakelser
    - Forestillingsbilder
    - Historier

som vi bærer med oss

    - Om oss selv og andre
    - Og enhver annen side ved verden

Hva ser du i disse bildene?

Bruk noen minutter å se om du finner ut hva bildene forestiller. Hvis du ikke klarer det finner du løsningen nederst i dette dokumentet.

Dalmatiner

Mentale modeller kan være enkle generaliseringer eller innviklede "teorier". La oss se på noen eksempler på mentale modeller som er enkle generaliseringer:

    - Alle mennesker er pålitelige
    - Tre oppdrag pr. dag er et dagsverk
    - Service er å være snill mot kunden, også i forhold til å ta seg betalt

Som en vindusramme rammer inn og umerkelig fordreier vårt bilde av verden, bestemmer våre mentale modeller hva vi ser. Som mennesker hadde vi ikke kunnet navigere gjennom de komplekse omgivelsene vi lever i uten å ha "mentale kart" som hjelper oss. Tenk deg bare hvor vanskelig det hadde vært hvis vi ikke hadde trafikkreglene dypt innlært i oss når vi kjører bil. Hvis vi hele tiden skulle tenke på at vi skal kjøre på høyre side av veien eller holde avstand til bilen foran ville bilkjøring både bli farlig og vanskelig.

Eksempler på mentale modeller som er sammensatte og mer komplekse "teorier":

    - Hvorfor samarbeidet i et lederteam fungerer godt eller dårlig
    - Hvordan tidligere hendelser i ditt liv påvirker det du gjør i dag
    - Hvorfor et produkt selger godt eller dårlig (uten å ha konkret informasjon)

På samme måte som våre mentale modeller hjelper oss i en kompleks hverdag er de også i visse tilfeller fallgruver for vår kommunikasjon og adferd. Ofte vil de være en sperre for at ny innsikt, nye ideer og ny adferd blir tatt i bruk i organisasjonen på grunn av at de strider mot vår velkjente måte å se verden og gjøre ting på. Dermed begrenser de vår evne til å tenke og handle i nye baner. Og nettopp derfor kan de i mange tilfeller være en sperre i arbeidet med å skape endring og utvikle en verdibasert lærende organisasjon.

Vår verden består ofte av antakelser, og ikke av fakta. Tenk deg følgende situasjon: En gruppe ledere får beskjed om å bryte håndbak. Det å "vinne" betyr å få motpartens arm i bordet, og de skal "vinne" så mange ganger som mulig på 30 sekunder. De fleste vil sette "alle kluter til" og bryte for harde livet. Men noen få vil se på hverandre, ta det helt rolig, og benytte de 30 sekundene til å skifte på å legge hverandres hånd i bordet uten noen form for motstand. Dette gjør de sannsynligvis 20-30 ganger. De er ikke fanget i den mentale modellen som sier at bare en person kan "vinne".

Mentale modeller forklarer hvorfor to mennesker kan observere den samme hendelsen og beskrive den forskjellig. De fester oppmerksomheten til forskjellige detaljer. Tenk på hvordan to supportere fra hvert sitt fotballag vil beskrive samme fotballkamp. De vil se samme kamp gjennom "filterbrillene" til hvert sitt lag, og fokusere og oppfatte vidt forskjellig.

bil-i-fart2.jpg
     (2237 bytes)Henry Ford hadde en kjempesuksess med T-Forden. Dette på bakgrunn av at han hadde en ide om hvordan bilen kunne masseproduseres på samlebånd i en standardisert utgave. Ford hadde en mental modell om hvordan en bil skulle se ut (sort, firkantet, enkel utrustning, relativt billig osv.). Problemet var når andre produsenter kom på banen og begynte å lage biler i andre farger, ulike modeller og prisklasser. Ford nektet lenge å endre sin mentale modell om hvordan en bil skulle se ut. I hans hode var en bil en T-Ford. På grunn av denne inngrodde forestillingen holdt hele Ford-konsernet på å gå konkurs i en periode. Tregheten i dypt begravde mentale modeller kan i mange tilfeller overvinne den beste innsikt.

Mentale modeller bestemmer også våre handlinger. Vi handler i samsvar med våre mentale modeller, ikke i overensstemmelse med det vi allment gir uttrykk for overfor andre. Har vi en mental modell som handler om at mennesker er grunnleggende pålitelige, kan vi føre en samtale med nye bekjentskaper mye friere enn om vi mener at mennesker er grunnleggende upålitelige. Mentale modeller er som oftest underforståtte og eksisterer under vårt bevissthetsnivå. Derfor blir de sjelden testet ut eller undersøkt. Mentale modeller er som oftest "usynlige". Helt til vi ser etter dem.

På samme måte som mentale modeller kan hindre læring, vil de også kunne bidra til å fremme læring ved å arbeide med dem på riktig måte.

Løsning bilder:

Figuren til venstre: Det er to figurer i dette bildet. Hele bildet ser ut som en gammel mann med skjegg og løv som hår, men ser en nøyere etter ser en at det også kan være et ungt par som legger armene omkring hverandre og kysser under en løvportal.

Figuren til høyre: Er en dalmatiner (hund) som går på en delvis snødekket sti og lukter på stien. (Dette er en vanlig sort-hvitt fotografi som er bearbeidet).

tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Innledning

Toppen av siden

Innøvd inkompetanse