ERKLÆRT TEORI OG BRUKSTEORI.

© Tekst: Stein Tore Nybrodahl.

"Etter hvert som jeg blir eldre, bryr jeg meg mindre med hva folk sier. Jeg bare ser hva de gjør".
Andrew Carnegie.

Når vi foretar en handling kan vi snakke om to handlingsteorier:

Ugle.jpg (4794 bytes)Erklært teori er den teorien jeg hevder å følge hvis jeg blir spurt om og reflekterer over grunnene til mine handlinger. Men det vil ofte være avvik mellom det jeg sier (og tror) og det jeg gjør i praksis. Det jeg gjør i praksis eller det som kan utledes av mine egne handlinger kalles bruksteori. Bruksteoriene kommer spesielt frem i situasjoner vi opplever som vanskelige eller truende.

Ser vi nærmere på disse to typene av teorier finner vi at det er mange erklærte teorier, men få bruksteorier. Derimot en variasjonsbredden stor i erklærte bruksteorier. Det finnes noen få "hovedprogrammer" som vi mennesker handler etter, og ett av disse "hovedprogrammene" dominerer nesten fullstendig. Dette gjelder stort sett på tvers av alle kulturer. For oss som enkeltindivider vil det være til stor hjelp å kjenne disse "hovedprogrammene" som styrer oss.

Et eksempel: En leder, la oss kalle ham Hansen, har ord på seg for å være detaljstyrende overfor sine medarbeidere. Hansen har også vært på kurs og lært om viktigheten av myndiggjøring og ansvarliggjøring av sine medarbeidere. Dette er en ting Hansen har sansen for, så utad prater han omkring delegering av ansvar og myndighet. I sin tidligere jobb arbeidet Hansen som konsulent og rådgiver. Hans arbeide var den gang å finne svar på spørsmål og problemstillinger som ble forelagt ham. Det var dette han ble betalt for. Denne erfaringen har dannet en mental modell hos Hansen: Han skal alltid ha et svar rede overfor enhver problemstilling som blir reist overfor ham, og hvis noen stiller spørsmålstegn ved dette kan han bli usikker, og går kjapt i en forsvarsposisjon for sitt eget syn.

Hansen har altså en erklært teori omkring myndiggjøring og ansvarliggjøring av sine medarbeidere. Når han derimot opplever en usikker situasjon overstyres denne erklærte teorien av en bruksteori (mental modell), som får ham til å gå i forsvarsposisjon og fremholde at han hele tiden selv har rett. Bruksteorien vinner over erklært teori. Det blir derfor manglende samsvar (inkongruens) mellom Hansens uttalte holdninger og det han gjør i praksis. Hvor mye tror du organisasjonen til Hansen klarer å lære?

tilbake.gif
         (599 bytes)

opp.gif (1348
          bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Innøvd innkompetanse

Toppen av siden

To ulike modus